Nasz zespół

Redaktor naczelna: Marta Klecha

Współpraca redakcyjna: Joanna Pikuła-Małachowska, Magdalena Iwańska

Felietoniści: Piotr Kijeński, Tomasz Lorek

Współpraca graficzna: Marta Szkiel, Daria Klecha

Współpraca fotograficzna: Adam Semla, Robert Szkiel, Grzegorz Gut

Współpraca IT: Marcin Sirek