SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO