Grupa wsparcia dla młodzieży 16-18 lat

Zapraszamy nastolatków, którzy doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami, problemów w radzeniu sobie z uczuciami i emocjami towarzyszącymi temu ważnemu i burzliwemu okresowi, jakim jest dojrzewanie. Grupa przeznaczona jest również dla nastolatków którzy, posiadają dylematy w obszarze samooceny, borykają się z poczuciem niezrozumienia, odrzucenia, buntu. 

  • Grupa będzie miejscem spotkań Nastolatków (w wieku 16-18 lat.) przeżywających podobne trudności, miejscem, w którym będzie można podzielić się swoimi problemami i uzyskać wsparcie od innych
  • Grupa daje możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem w bezpiecznej przestrzeni, pogłębienie wiedzy o sobie i relacjach oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego
  • Będzie to miejsce, w którym można wyrazić i zrozumieć swoje przeżycia i zachowania w różnych relacjach, poznać inne punkty widzenia i rozumienia.

Metoda pracy:  Uczestnictwo w grupie polega na swobodnej dyskusji oraz wymianie myśli, wrażeń, uczuć i doświadczeń. Nie ma scenariusza spotkań, planu sesji. Praca w grupie będzie oparta na osobistych doświadczeniach uczestników i pracuje nad tematami ważnymi dla osób uczestniczących, które w miarę potrzeb będą uzupełniane o elementy psychoedukacji.

Termin: Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach 17.00-18.30. Grupa ostanie uruchomiona po zebraniu się minimalnej liczby osób. Będzie miała charakter zamknięty i będzie liczyła 8-10 osób. Przewidzianych jest 6 miesięcy spotkań z możliwością ich wydłużenia, według potrzeb uczestników.

Konsultacje: Przed przyjęciem do grupy zapraszamy na konsultacje, dwa spotkania (jedno z rodzicami, drugie z nastolatkiem). Będą one miały na celu określenie potrzeb i oczekiwań związanych z grupą. Każde spotkanie konsultacyjne trwa 50 minut i kosztuje 160 zł.

Cena:

  • spotkania konsultacyjne - 2 x 160 zł
  • opłata miesięczna 400 zł - 4 spotkania x 90 minut

Prowadzące:
Marta Gąsiewska: - psycholog, socjoterapeuta, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny.
Nina Michalak - psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Konsultantka ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pogotowie “Niebieska Linia”.