Hanna Manterys

Psycholog, coach, certyfikowana trenerka umiejętności osobistych i społecznych, psychoterapeutka w trakcie szkolenia.

Hanna Manterys -Centrum Zmian

Pracuje w podejściu integracyjnym, którego osią jest terapia poznawczo - behawioralna. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi konsultacje, terapię indywidualną, treningi umiejętności społecznych, warsztaty rozwojowe, grupy wsparcia.

W swojej pracy skupia się na relacji oraz spontanicznym podążaniu za aktualnymi potrzebami pacjenta.
Wspiera młodych ludzi w trudnościach takich, jak: 
- ADHD i zespół Aspergera
- zaburzenia zachowania
- lęk i zaburzenia nastroju
- niska samoocena
- fobia społeczna 

Ukończyła: Uniwersytet SWPS na kierunku psychologia społeczna, studia podyplomowe z zakresu coachingu, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Obecnie jest w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej z zakresu wsparcia dzieci i młodzieży.

Swoje doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej, szkołach w całej Polsce: zarówno w pracy indywidualnej z uczniami, jak i jako wieloletni trener warsztatów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, a także w fundacji Savant, gdzie prowadziła Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi, autorskie warsztaty dla młodzieży oraz terapię indywidualną dzieci i młodzieży.

 

Hanna Manterys - ZnanyLekarz.pl