Małgorzata Radzikowska

Terapia indywidualna - Psycholog, pedagog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii behawioralno-poznawczej, certyfikowany trener umiejętności społecznych, life coach.

Małgorzata Radzikowska - psychoterapia

Specjalizuje się we wspieraniu dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju emocjonalno-społecznym. Oferuje pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z emocjami, nabywaniu kompetencji społecznych, motywacji do działania, osiągania celów i innych indywidualnych potrzebach. Prowadzi terapię indywidualną z pacjentami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, innymi zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną oraz terapię grupową - trening umiejętności społecznych. Wspiera rodziców w psychoedukacji, rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych. Wspiera rodziny z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie zdobywała podczas stażu na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie, w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodku pomocy społecznej . Aktualnie prowadzi terapię dzieci i młodzieży  oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli w szkołach podstawowych  w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Wykształcenie: Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna. Jest w trakcie czteroletniego kurs psychoterapii behawioralno-poznawczej, Centrum CBT - Szkoła Terapii Poznawczo-behawioralnej Centrum CBT-EDU posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyła dwuletnie szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem, studium pedagogiczne SWPS oraz studia podyplomowe z zakresu life-coachingu. Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach.