Monika Kucińska

Jest magistrem wychowania wczesnoszkolnego, terapeutą terapii ręki, trenerem Treningu Umiejętności Społecznych, terapeutą Biofeedback EEG.

Pedagog - Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży - Terapia ręki - Trening Umiejętności Społecznych - Biofeedback EEG

Ukończyła Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie – nauki pedagogiczne oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
Doświadczenie zdobywała pracując od wielu lat z dziećmi w przedszkolu oraz w Fundacji Terapeuci dla Rodziny.
Podczas terapii, pracuje często w formie zabawy, w atmosferze życzliwości, poszanowania odmienności i wzajemnej akceptacji.
Praca z dziećmi i młodzieżą jest jej pasją, dlatego wciąż poszerza swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Osoby zainteresowane konsultacją prosimy o kontakt telefoniczny.