Nina Michalak

Konsultacje psychologiczne - Warsztaty uważności - Treningi relaksacyjne - Dzieci od lat 7 - Młodzież - Dorośli - Psycholog, trenerka uważności, arteterapeuta.

Nina Michalak

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Telefonie Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Pogotowie Niebieska Linia", w I Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Obecnie pracuje również jako Konsultant "Pogotowia Niebieska Linia" oraz udziela wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu, na zlecenie Fundacji Terapeuci dla Rodziny.

Zapraszamy na prowadzonę przez Ninę Michalak WARSZTATY UWAŻNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.