Trening kompetencji rodzicielskich - bezpłatne zajęcia

W ramach współpracy z Fundacją Terapeuci dla Rodziny zapraszamy na bezpłatne zajęcia treningu kompetencji rodzicielskich.

Trening kompetencji rodzicielskich

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, którzy czują potrzebę wzmocnienia swoich kompetencji rodzicielskich. Będą odbywać się w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 1.  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają osoby, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia Fundacji Terapeuci dla Rodziny.

Termin warsztatów - do ustalenia.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy na zajęcia grupowe przeznaczone dla rodziców w różnym wieku. Celem warsztatów jest:

  • nauka budowania prawidłowych relacji rodzic – dziecko, 
  • wzmacnianie kompetencji rodzicielskich,
  • wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych - konstruktywnego i empatycznego porozumiewania się,
  • rozwijanie umiejętności identyfikowania potrzeb własnych i dziecka, oraz wypracowanie strategii ich zaspakajania,
  • rozwijanie umiejętności konsekwentnego wprowadzania i utrzymywania zasad, norm, oraz dyscypliny.

Zakwalifikowanie na warsztat poprzedza jednorazowa konsultacja z psychologiem (możliwa również w formule telefonicznej). Jej celem jest zebranie podstawowych informacji dotyczących Państwa motywacji i powodów zgłoszenia się na zajęcia. Służy ona również ocenie, czy ta forma wsparcia będzie dla Państwa adekwatna i optymalna.