Trening kontroli złości - bezpłatne zajęcia

W ramach współpracy z Fundacją Terapeuci dla Rodziny zapraszamy na bezpłatne zajęcia treningu kontroli złości.

Trening kontroli złości

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie warsztatami. Uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona. Pracownicy Fundacji Terapeuci dla Rodziny będą się z Państwem kontaktować w sprawie terminu konsultacji oraz proponowanych terminów zajęć.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku: 6-7, 8-11 i 12-14  lat. Będą odbywać się w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 1. 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają osoby, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia Fundacji Terapeuci dla Rodziny.

Trening kontroli złości przeznaczony jest dla dzeici, które mają problem z impulsywnością, które nie radzą sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
Celem zajęć jest nauka redukowania oraz reagowania na trudne sytuacje i zdarzenia w sposób prospołeczny oraz nieagresywny.

W trakcie zajęć uczestnicy uczą się konkretnych umiejętności. Są to m.in:

  • Obserwacja siebie w sytuacjach, które wywołuja  złość
  • Poznawanie swoich myśli i emocji związanych ze złością
  • Obesrwacja i rozpoznawanie tego, co dzieje się z ciałem podczas złości 
  • Poznawanie sposobów na obniżanie napięcia w ciele 
  • Poszukiwanie  konstruktywnych i prospołecznych  rozwiązań danej sytuacji
  • Autoanaliza własnych zachowań,  tego co robimy dobrze, a co ewentualnie możemy poprawić

Zakwalifikowanie na warsztat poprzedza jednorazowa konsultacja z psychologiem (możliwa również w formule telefonicznej). Jej celem jest zebranie podstawowych informacji dotyczących Państwa motywacji i powodów zgłoszenia się na zajęcia. Służy ona również ocenie, czy ta forma wsparcia będzie dla Państwa adekwatna i optymalna.