Trening umiejętności społecznych - bezpłatne zajęcia

W ramach współpracy z Fundacją Terapeuci dla Rodziny zapraszamy na bezpłatne zajęcia treningu umiejętności społecznych (TUS).

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie warsztatami. Uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona. Pracownicy Fundacji Terapeuci dla Rodziny będą się z Państwem kontaktować w sprawie terminu konsultacji oraz proponowanych terminów zajęć.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku: 6-7, 8-11 i 12-14  lat. Będą odbywać się w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 1. 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają osoby, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia Fundacji Terapeuci dla Rodziny.

Zapraszamy na zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci, z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, nieśmiałych, z zespołem aspergera, z ADHD, 
cierpiących na zaburzenia lękowe, z trudnościami w przestrzeganiu norm i zasad.
W trakcie zajęć uczestnicy uczą się konkretnych umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych. Są to m.in:

  • współpraca w grupie
  • rozwiązywanie konfliktów
  • asertywność
  • skupianie uwagi na zadaniach
  • nazywanie i wyrażanie swoich potrzeb oraz emocji
  • wypowiadanie się oraz słuchanie innych
  • przestrzeganie zasad

Zakwalifikowanie na warsztat poprzedza jednorazowa konsultacja z psychologiem (możliwa również w formule telefonicznej). Jej celem jest zebranie podstawowych informacji dotyczących Państwa motywacji i powodów zgłoszenia się na zajęcia. Służy ona również ocenie, czy ta forma wsparcia będzie dla Państwa adekwatna i optymalna.