Biofeedback EEG

Poprawa skuteczności i efektywności pracy mózgu

EEG Biofeedback poprawia koncentrację, pamięć, przyswajanie materiału, szybkość myślenia, wspomaga planowanie i organizację pracy, uczy skupienia i relaksacji. Najczęściej obserwowane efekty treningu Biofeedback EEG to:
– poprawa koncentracji i zdolności do zapamiętywania
–  większa przerzutność uwagi
– zwiększenie zdolności językowych
– zwiększenie odporność na stres
– obniżenie stanów depresyjnych oraz poziomu lęku
– wyciszenie, nauka skutecznego relaksu
– poprawa jakości snu

Jak działa Biofeedback EEG?

Biofeedback EEG to  skuteczna i nieinwazyjna metoda terapeutyczna, która poprawia skuteczność i efektywność pracy mózgu. Uczy świadomej kontroli funkcji psychicznych i fizjologicznych. Biofeedback EEG bazuje na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Założenia metody zostały opracowane przez NASA. Terapia ma na celu zmienić nieprawidłowy rozkład fal mózgowych a odpowiednie ustawienia programu wzmacniają pożądany stan umysłu.

 

Dla kogo jest zalecany Biofeedback EEG?

Terapia jest sktuteczna zarówno u dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Szczególnie zalecana jest dla osób, których praca wiąże sie z podwyższonym stresem: stanowiska kierownicze i managerskie stanowiska oraz występują publicznie, wykonują stresogenne zawody: lekarze, policjanci, strażacy, kierowcy, itp.  Problemy, w jakich szczególnie zalecany jest Biofeedback EEG, to:
– ADHD, ADD, dysleksja, dysortografia,
– zaburzenia snu,
– zespół Aspergera,
– zaburzenia lękowe, uzależnienia, depresja
– nocne moczenie,
– bóle głowy.

Jak wyglądają treningi Biofeedback EEG?

Podczas pierwszego spotkania wykonywamy badanie QEEG, które następnie, po analizie będzie podstawą do ustalenia indywidualnego planu treningu. Treningi powinny odbywać się 2-3 razy w tygodniu. Pierwsze rezultaty mogą się pojawić już po 10 sesjach. Po 20-30 treningach skutecznie poprawia się funkcjonowanie mózgu.