Coaching rozwojowy dla młodzieży

"MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MÓJ WYBÓR!" - Warsztaty rozwojowe dla nastolatków na temat edukacji i kariery, według autorskiego programu Doroty Góreckiej.  Celem programu jest wspieranie młodzieży w poznawaniu siebie, odkrywaniu własnego potencjału, rozwijanie umiejętności korzystania z wewnętrznych zasobów, w celu budowania relacji, pokonywania barier i świadomego podejmowania decyzji dotyczących własnego życia.

Zapraszamy młodzież w wieku 14 -18 lat do refleksji na temat siebie i swojej przyszłości. Główne cele cyklu spotkań to:
  • identyfikowanie i rozwój potencjału,
  • budowanie samoświadomości, pewności siebie, umiejętności radzenia sobie z zadaniami i przeciwnościami,
  • rozwijanie umiejętności planowania i automotywacji w dążeniu do realizacji celu,
  • określenie kluczowych wartości, zasobów, preferencji i odniesienie ich do własnych planów związanych ze szkołą, życiem zawodowym, karierą, życiem osobistym.

Pomysł na program – inspiracja, idea programu

Celem programu jest wspieranie młodzieży w poznawaniu siebie, odkrywaniu własnego potencjału, rozwijanie umiejętności korzystania z wewnętrznych zasobów, w celu budowania relacji, pokonywania barier i świadomego podejmowania decyzji dotyczących własnego życia.

  • W trakcie spotkań młody człowiek ma okazję pomyśleć o swojej przyszłości, zatrzymać się na chwilę nad tym, o czym marzy, zastanowić się, jak jak może spełniać te marzenia i  realizować swoje plany w zgodzie  z sobą, z innymi oraz z korzyścią dla otoczenia. Nastolatek ma okazję przymierzyć się do zaplanowania lub też zaplanować, jak rozwijać w sobie to, co dobre i panować nad tym, co złe. Jak stawać się mądrym człowiekiem i wartościową jednostką w społeczeństwie.
  • Podczas sesji szukamy odpowiedzi na pytania o to, co jest dla młdej osoby najważniejsze, gdzie i jak chciałaby w przyszłości uczyć się, pracować, żyć, co może dać jej siłę do działania i rozwoju. Zastanawiamy się nad tym, jak to się dzieje, że niektórzy potrafią spełnić swoje marzenia oraz jaki zawód pozwoli jej zachować satysfakcję z życia, osiągnąć stabilizację finansową i zaspokoić indywidualne potrzeby.
  • W trakcie sesji rozwijamy umiejętności nastolatka związane z odkrywaniem potencjału, korzystaniem, z wewnętrznych zasobów,  budowaniem motywacji do działania. Wspieramy umiejętności niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, dotyczących własnego życia.

 

Struktura programu

1. Poznajmy się. Poznanie własnych preferencji oczekiwań, budowanie świadomości, jak chcę być spostrzegany/a, co mam, jaki/a jestem, do czego dążę. 

Pierwsza sesja jest najważniejsza i podstawowa dla całego programu. W jej trackie osoba prowadząca poznaje nastolatka, zdarza się też często, że nastolatek lepiej poznaje siebie. Poszerza swoją wiedzę o sobie samym o nowe fakty, nową perspektywę, nowe odkrycia, dotyczące własnych potrzeb, wartości, preferencji. W tej części młody człowiek ma okazję wrócić na moment do swojego dzieciństwa, zobaczyć jaki jest teraz i ocenić swoje zasoby wynikające z tego, co do tej pory doświadczył, czy też już w życiu zbudował. Pracujemy także nad pozytywną i oczekiwaną wizją przyszłości młodego człowieka. Jako punkt wyjścia do naszych rozważań wykorzystujemy natomiast ocenę obecnej sytuacji życiowej. Rozmawiamy o doświadczeniach nastolatka  - takich jak wyglądają w jego perspektywie i w razie potrzeby poszerzamy to spojrzenie proponując nasze zrozumienie i spojrzenie z boku.   Poszukujemy przy tym wątków, które wzmacniają i dają motywację do zmiany oraz pracy nad sobą.

2. Moje mocne strony. Moje mocne strony, jak je odkryć i wykorzystać. Co mogę robić lepiej, inaczej dzięki temu, co mam, potrafię?

W trakcie drugiej sesji koncentrujemy się na poszukiwaniu i wydobywaniu zasobów oraz potencjału nastolatka. Rozmawiamy też o jego trudnościach, problemach i słabych stronach. Nastolatek ma okazję zastanowić się, co chce w sobie zmienić oraz, które swoje cechy i umiejętności wykorzystać, aby pożądana przez niego zmiana była możliwa. Duży nacisk w tej części położony jest na motywowanie nastolatka do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących pracy nad sobą.

3. Plany i marzenia. Jak przekuwać marzenia w cele? Jak zaplanować ich realizację? Czym kieruję się w życiu, co jest dla mnie najważniejsze?

W tej części zaczynamy od marzeń. Rozmawiamy o tym, jak to jest, że marzenia jednych się spełniają a innych nie, co może sprawić, że spełnia się marzenia nastolatka, które z tych marzeń mogą się spełnić, a które nie. Zaczynamy od koncepcji wpływu, odnosimy się do poczucia realności oraz bierzemy pod uwagę wnioski z wcześniejszych spotkań – dotyczące wizji przyszłości, potrzeb, wartości oraz mocnych stron młodej osoby. Kluczowym elementem sesji jest zapoznanie nastolatka ze schematem: marzenie – cel – plan – realizacja. Pokazujemy jak z marzenia zrobić cel. Kolejny etap to planowanie – tu rozmawiamy o tym, co jest istotą planowania i budujemy z młodym człowiekiem przykładowy plan. Dużo mówimy też o motywacji, skąd się bierze, jak ją budować, jak wzmacniać.

4. Mój zawód. Ja za 10-15 lat – co chcę wtedy robić, co w związku z tym mam zrobić teraz?

Niektórzy młodzi ludzie dokładnie już wiedzą, co chcą/będą robić w życiu, ale są też tacy, którzy nawet nie zaczęli o tym myśleć. Jak sprawić, żeby sesje były wartościowe i przydatne dla każdej z tych grup, włączając w to osoby, które co tydzień mają inną koncepcję? Na początku rzeczywiście  nie wiedziałam jak do tego podejść. Dla prowadzącego rozmowę z nastolatkiem moim zdaniem najważniejsza jest w tym przypadku akceptacja perspektywy nastolatka – wewnętrzna zgoda na to, że może mieć lub nie nieć planu na życie i zgoda na eksperymenty i zmiany w tym zakresie. Celem programu nie jest podważenie perspektywy nastolatka, utwierdzenie go w jego planach, czy też nakierowanie go na właściwy kierunek. Chcemy pokazać, jak poszukiwać, na jakie kryteria zwracać uwagę w tych poszukiwaniach, jak robić to w sposób kontrolowany, wzmacniający ogólną sumę doświadczeń i budujący nowe umiejętności. Dlatego najczęściej zaczynamy od rozmowy o tych zawodach, które nastolatek już zna i na tej podstawie określamy jego oczekiwania i preferencje dotyczące przyszłego zawodu.

5. Moje wykształcenie. Jakie wykształcenie jest mi potrzebne, żeby móc zrealizować swoje plany  i marzenia?

Kolejna sesja odnosi się zarówno do wyboru ścieżki edukacyjnej, jak i do stosowanych przez nastolatka sposobów uczenia się. Rozmawiamy  o tym, czego się uczyć, kiedy to robić, jakie strategie stosować. Zastanwiamy się jakie wykształcenie (szkoła średnia, studia) pomoże danej osobie zrealizować jej zyciowe plany i życ takim życiem, o jakim marzy. Zastanawiamy się, jak wejść na wybraną, planowaną ścieżkę edukacyjna i ... jak się na niej utrzymać.

6. Mój plan na życie. Jaki będę? Gdzie będę? Z kim będę? Dlaczego? Co po sobie zostawię? Co jeszcze jest/będzie dla mnie ważne?

Ostatnie spotkanie to podsumowanie i plan na przyszłość. Nasze rozważania koncentrują się wokół " Sześciu kroków do lepszej przyszłości":
1. Poznaj siebie – wiedza o sobie samym  jest najważniejsza.
2. Pracuj nad sobą – rozwijaj mocne strony, kontroluj słabości.
3. Wykorzystaj własne marzenia, aby budować swoją motywację i zaplanować lepsze życie.
4. Konsekwentnie zwiększaj swoje doświadczenie zawodowe.
5. Planuj efektywną i celową edukację i ucz się mądrze.
6. Myśl odważnie o przyszłości i pamiętaj, że plany to podstawa.

 

Konsultacje dla rodziców

Jesteś rodzicem nastolatka/nastolatki? Nie zawsze wiesz, jak rozmawiać z nim/nią o szkole, edukacji, przyszłej karierze? Chcesz pomóc swojemu dziecko, ale nie masz pewności, czy ten program jest odpowiedni dla Was? Umów się na konsultację online, aby porozmawiać, o swoich wątpliwościach, potrzebach i oczekiwaniach.