Diagnoza ADOS 2

Test ADOS 2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) jest rekomendowanym przez specjalistów narzędziem do diagnozy spektrum autyzmu. ADOS 2 jest standaryzowanym testem obserwacyjnym, który składa się z serii zadań i interakcji między badającym a badanym. Służy do oceny zachowań związanych z e spektrum autyzmu (ASD), takich jak trudności w komunikacji, trudności w relacjach społecznych, stereotypie i ograniczone zainteresowania.

Badanie to testem ADOS 2 odbywa się w ciągu dwóch spotkań:

1. Konsultacja diagnostyczna  - 50 minut - rozmowa z diagnozowaną osobą dorosłą lub rodzicami diagnozowanego dziecka
2. Badanie z użyciem protokołu ADOS 2  - 90-120 minut 

Po diagnozie wystawiamy opinię pisemną. Ustne omówienie wyników testu z diagnostą jest możliwe na kolejnej konsultacji diagnostycznej.

Cena badania z użyciem protokołu ADOS 2

 

Dlaczego warto wykonać test ADOS 2?

Test ADOS 2 jest rekomendowany jako jedno z głównych narzędzi diagnostycznych w diagnozie spektrum autyzmu, ponieważ:

  • jest standaryzowany, co oznacza, że jest przeprowadzany w sposób ujednolicony i powtarzalny. Dzięki temu wyniki mogą być porównywane z wynikami innych osób badanych, a także z normami populacyjnymi,
  • ma potwierdzoną badaniami skuteczność. Jest uważany za jedno z najlepszych narzędzi diagnostycznych w diagnozie spektrum autyzmu,
  • opiera się na obserwacji zachowania badanego podczas różnych zadań i interakcji. Pozwala na zindentyfikowanie trudności w komunikacji i relacjach społecznych,
  • pomaga w dokładniejszym określeniu poziomu funkcjonowania badanego, co z kolei jest potrzebne w doborze odpowiedniego leczenia i wsparcia.