Dorota Krupińska

Terapia indywidualna - Terapia uzależnień - Psychoterapeutka pracująca w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat PARPA nr 1866).

Dorota Krupińska - terapia uzależnień - Centrum ZmianZajmuje się terapią uzależnień i współuzależnienia, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych oraz terapią par i rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, parami i małżeństwami w kryzysie oraz osobami, które chcą poprawić swoje relacje i kompetencje komunikacyjne, oferuje także wsparcie rodzicom w procesie wychowawczym.
Wykształcenie: Magister pedagogiki ze specjalnością profilaktyka społeczna. Ukończyła Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień PARPA (CARE Brok) i uzyskała certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Absolwentka szkolenia II stopnia Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie i szkoleń specjalistycznych: TSR w pracy z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną, Zachowania i myśli suicydalne, Metoda Kids’ Skills – Dam radę (motywowanie dzieci i młodzieży do nabywania nowych umiejętności, rozwoju, zmiany zachowań), TSR w obliczu lęku,Trening umiejętności Dialogu Motywującego. Od 1993 r. jest instruktorem II stopnia chińskiej gimnastyki tai chi i autorką programu pracy z ciałem dla osób uzależnionych, realizowanego m.in. w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie (2015-2019).
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). W swojej pracy kieruje się założeniami psychoterapii humanistycznej i indywidualnym podejściem do klienta, z pełnym szacunkiem dla jego potrzeb i celów. Pracuje pod stałą superwizją.