Dorota Krupińska

Praktyk Specjalistka Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień i współuzależnienia. Przyjmuje w poradni: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna

Dorota Krupińska - terapia uzależnień - Centrum ZmianTerapia indywidualna -  Terapia par - Terapia rodzin - Terapia uzależnień

Pracuje z  dziećmi i młodzieżą od 13 roku życia, osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Zajmuje się terapią uzależnień i współuzależnienia, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych oraz terapią par i rodzin.  Wspiera dorosłe osoby neuronienormatywne (zespół aspergera, ADHD, wysokowrażliwe i in.).

Magister pedagogiki ze specjalnością profilaktyka społeczna. Ukończyła Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień PARPA (CARE Brok) i uzyskała certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (certyfikat PARPA nr 1866). Absolwentka szkolenia II stopnia Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie i szkoleń specjalistycznych: TSR w pracy z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną, Zachowania i myśli suicydalne, Praca z rodziną w obliczu rozwodu, Metoda Kids’ Skills – Dam radę (motywowanie dzieci i młodzieży do nabywania nowych umiejętności, rozwoju, zmiany zachowań), TSR w obliczu lęku,Trening umiejętności Dialogu Motywującego.  Uzyskała międzynarodowy Certyfikat: Master Solution-Focused Practitioner – certyfikat trzeciego stopnia IASTI – Praktyk Specjalista Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Od 1993 r. jest instruktorem II stopnia chińskiej gimnastyki tai chi i autorką programu pracy z ciałem dla osób uzależnionych, realizowanego m.in. w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie (2015-2019). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). W swojej pracy kieruje się założeniami psychoterapii humanistycznej i indywidualnym podejściem do klienta, z pełnym szacunkiem dla jego potrzeb i celów. Pracuje pod stałą superwizją.

Specjalizuje się w pracy z:

  • osobami uzależnionymi i ich rodzinami,
  • parami i małżeństwami w kryzysie,
  • osobami, które chcą poprawić swoje relacje i kompetencje komunikacyjne,
  • rodzicami, któym potrzebne jest  wsparcie w procesie wychowawczym,
  • dorosłymi osobami neuroatypowymi.

Zajmuje się terapią uzależnień i współuzależnienia, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych oraz terapią par i rodzin. Wspiera rodziców dzieci z potrzebami specjalnymi (w tym z Zespołem Aspergera). Pracuje również z osobami zmagającymi się z lękiem i traumą.


KONSTANCIN-JEZIORNA - ul. Warszawska 37


PIASECZNO  - ul. Tadeusza Kościuszki 32B