Ewelina Białecka

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Pracuje z rodzinami, parami. Prowadzi interwencje kryzysowe. Przyjmuje w poradni: Piaseczno, Nowa Wola, Konstancin-Jeziorna.

Terapia par - Terapia rodzin 

Współzałożycielka Centrum Zmian. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Rodzin OPTA, studia magisterskie na Akademii Humanistycznej w Łodzi, studia podyplomowe Mediacje w rodzinie, szkolenie z zakresu Terapii behawioralno - poznawczej, I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Interwencję Kryzysową w tym nurcie. Odbyła staż kliniczny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Józefowie, gdzie prowadziła terapię rodzinną. Jest założycielką i prezesem Fundacji Terapeuci dla Rodziny, z ramienia której współpracuje z różnymi instytucjami samorządowymi i unijnymi w ramach organizowania pomocy psychologicznej dla osób niezamożnych. Jest członkiem Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przemocy w Rodzinie. Prowadzi punkt wsparcia psychologicznego m.in.dla ofiar przemocy w rodzinie w Grójcu, Tarczynie i Konstancinie Jeziornej. Regularnie korzysta z superwizji. Udziela  wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy w rodzinie.


NOWA WOLA - ul. Hiacyntów 23


KONSTANCIN-JEZIORNA - ul. Warszawska 37


PIASECZNO  - ul. Tadeusza Kościuszki 32B