Ilona Piórkowska

Psycholog, Psychoterapeuta. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne. Przyjmuje w poradni: Piaseczno, Nowa Wola.

Konsultacje psychologiczne - Terapia indywidualna CBT -  Osoby dorosłe

Magister psychologii, psychoterapeuta w nurcie poznawczo – behawioralnym. Absolwentka czteroletniego kursu psychoterapii w Centrum CBT w Warszawie. Ma doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzeniu terapii indywidualnych, konsultacji psychologicznych oraz spotkań kryzysowych. 

Pracuje z osobami dorosłymi z:

  • zaburzeniami nastroju,
  • depresją,
  • zaburzeniami lękowymi (w tym napadami paniki i fobią społeczną),
  • zaburzeniami obsesyjno- kompulsyjnymi (OCD),
  • traumą,
  • niską samooceną i trudnościami w zaakceptowaniu siebie.

Zajmuje się także problematyką związaną z pracą zawodową - jak na przykład: pracoholizm, wypalenie zawodowe, trudności relacyjne w środowisku pracy, czy work-life balance. Wspiera pacjentów w sytuacjach kryzysowych na różnych etapach życia. 

Doświadczenie zdobywała między innymi w Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Więcej na temat terapii poznawczo-behawioralnej