Izabela Grześkiewicz

Terapia indywidualna - Terapia rodzin - Terapia uzależnień  i współuzależnienia - Terapia DDA i DDD. Pedagog, terapeutka pracująca w podejściu humanistycznym, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia PARPA nr 1908.

Izabela Grześkiewicz - Psychoterapia - Centrum Zmian

Zajmuje się  terapią uzależnień i współuzależnienia, pomocą psychologiczną dla bliskich i rodzin osób uzależnionych (DDA, DDD), pracuje z osobami i parami w sytuacjach kryzysowych, oraz rodzinami borykającymi się z problemami wychowawczymi.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi z problemem uzależnień behawioralnych. Do najczęstszych uzależnień tego typu należą uzależnienia od:

  • hazardu,
  • nowych mediów (komputer, smartfon, tablet),
  • gier komputerowych,
  • seksu,
  • zakupów,
  • pracy (pracoholizm),
  • ćwiczeń fizycznych, itp.

Wykształcenie: magister pedagogiki ze specjalnością: pedagogika społeczno-rodzinna oraz pedagogika opiekuńczo-społeczna. Ukończyła Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień PARPA (CARE Brok) i uzyskała certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W swojej pracy kieruje się założeniami psychoterapii humanistycznej, wykorzystując m. in. metody Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Dialogu Motywacyjnego i Porozumienia Bez Przemocy. 
Pracuje pod stałą superwizją.