Joanna Bitner

Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. Przyjmuje w poradni: Piaseczno.

Diagnoza psychologiczna - Dzieci - Młodzież

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog w przedszkolu, Poradniach psychologicznych i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla młodzieży. 

  • Certyfikowany diagnosta ADOS
  • Diagnosta Stanford- Binet
  • Diagnosta: IDS, ASRS, Conners, CDI2, STAI/STAIC, ABAS

Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, orzecznictwie i opiniowaniu.

Zakres udzielanego wsparcia: 

  • diagnoza psychologiczna w kierunku neuroatypowości ( ASD – spektrum autyzmu, ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi),
  • diagnoza zdolności intelektualnych i funkcjonowania poznawczego,
  • diagnoza zdolności i kompetencji,
  • diagnoza zaburzeń emocjonalnych (stany lękowe, obniżony nastrój, depresja).