Monika Szczepańska

Pedagog, certyfikowany trener i doradca personalny. Psychoterapeutka poznawczo- behawioralna młodzieży. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Przyjmuje w poradni: Piaseczno.

Młodzież 13-18 lat - Dorośli - Psychoterapia indywidualna -  Psychoterapia grupowa

Pedagog, trener szkoleń i doradca personalny. Psychoteraputka w trakcie 5 - letniego szkolenia psychoterapeutycznego w zintegrowanym nurcie systemowo- psychodynamicznym w fundacji Kontekst na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie.
Absolwentka rocznego Programu Pomocy Psychologicznego organizowanego przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt. Uczestniczka rocznego szkolenia terapii poznawczo- behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w domach dziecka, w Małopolskim Centrum Profilaktyki i Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych prowadząc szkolenia z zakresu psychoedukacji i profilaktyki zagrożeń.
Aktualnie pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w EZRA UKSW w Piasecznie, gdzie pracuje z grupami prowadząc warsztaty terapeutyczne i rozwojowe oraz udzielając indywidualnego wsparcia psychologicznego pacjentom i ich rodzinom.

Prowadzi wsparcie psychologiczne i udziela konsultacji terapeutycznych dla młodzieży i dorosłych w zakresie:
- zaburzeń nastroju
- zaburzeń lękowych i depresyjnych
- niską samooceną
- w trakcie kryzysu lub zmiany

Wspiera rodziców w doskonaleniu kompetencji wychowawczych.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Więcej na temat terapii poznawczo-behawioralnej

konsultacje psychologiczne - grupy wsparcia dla kobiet - grupy rozwojowe dla młodzieży - rozwód - depresja -  zaburzenia lękowe