Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz  informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dane osobowe - administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Centrum Zmian Sp. z o.o., ul. Świętojańska 1, 05-500 Piaseczno, Numer NIP 1231462899, Numer REGON 385497278, e-mail: kontakt@centrum-zmian.pl, tel.: 574663302. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na wizytę lub wydarzenie, czy po prostu skontaktować się z nami.

Uprawnienia - w związku z przetwarzaniem przez Centrum Zmian Sp. z o.o.Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@centrum-zmian.pl. 

Cele i podstawy przetwarzania - dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak optymalizacja naszych sług, optymalizacja procesów obsługi  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rezerwacja wizyty - rezerwując wizytę w systemie, musisz podać swoje podstawowe dane. Dane te przetwarzane są w celu świadczenia usług. Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu kontaktu indywidualnego związanego z potwierdzaniem, przekładaniem lub zarządzania rezerwacjami. Dane osobowe są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Jeżeli podejmiesz decyzję o usunięciu swoich danych osobowych skontaktuj się z nami. Zastrzegamy jednak, że możemy w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane również po rozwiązaniu umowy w zakresie oraz w czasie, w jakim jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń związanych z umową i korzystaniem z naszych usług.

Kontakt e-mailowy - kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swoje dane zawarte w treści wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące - podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. 

Logi serwera - Korzystanie ze strony oraz systemu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona oraz system. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony oraz systemu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną oraz systemem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 

Odbiorcy danych - W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia przetwarzania danych następującym podmiotom:

 • Platforma iGabinet Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Bankowa 5/3-1, 78-600 Wałcz – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych w ramach systemu rezerwacji iGabinet.
 • nazwa.pl – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, takich jak Google Drive i Google Docs, w ramach których może dochodzić do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych,
 • ...– w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym są przetwarzane Pana / Pani dane na potrzeby wystawienia faktury,
  Przekazywanie danych do państwa trzeciego - ponieważ korzystamy z usług Google, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Poufność - gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Centrum Zmian Sp. z o.o. powierzyła ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług technicznych i informatycznych, umożliwiającym przetwarzanie danych. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 Okres przechowywania danych - dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych.