Solution-Focused Brief Therapy

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to podejście terapeutyczne skupiające się na przyszłości, wyjątkach od problemów, aktywnej współpracy między terapeutą a klientem oraz zrozumieniu języka i kultury klienta. Jest to skuteczna metoda pomagająca klientom znaleźć sposoby radzenia sobie z trudnościami i osiągnięcia swoich celów. Cztery kluczowe elementy charakteryzujące Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach to:

 • skupienie na przyszłości: terapeuci wierzą, że klienci posiadają w sobie zasoby i umiejętności potrzebne do rozwiązania swoich trudności, dlatego głównym celem terapii jest pomoc klientowi znaleźć sposoby osiągnięcia pożądanych celów;
 • koncentracja na wyjątkach: terapeuci TSR przykładają dużą wagę do identyfikowania "wyjątków" od problemów, czyli sytuacji, w których klient radził sobie lepiej lub problem nie występował. Badanie tych wyjątków pomaga zrozumieć, jakie działania i myśli przyczyniły się do poprawy sytuacji;
 • aktywna współraca między terapętuą a klientem: terapeuci stosują techniki, wspomagające skupienie na celach, pytają o konkretne rozwiązania i zachęcają do refleksji nad możliwymi sposobami zmiany, aby pomóc klientowi zidentyfikować i osiągnąć swoje cele;
 • szacunek i zrozumienie języka i kultury klienta: terapia TSR promuje zrozumienie języka i kultury klienta, co pomaga w budowaniu silnej relacji terapeutycznej. Terapeuci starają się mówić w języku klienta, unikając fachowej terminologii, i respektować indywidualne wartości i przekonania.

Dla kogo jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach? 
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest odpowiednia dla osób, które szukają szybkich i efektywnych rozwiązań swoich problemów. Jest to podejście psychoterapeutyczne, które może być szczególnie skuteczne dla tych, którzy:

 • potrzebują szybkich i konkretnych zmian: TSR jest często stosowana w formie krótkoterminowej, co jest atrakcyjne dla osób, które chcą szybko osiągnąć konkretne cele terapeutyczne. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach kieruje uwagę na pozytywne zmiany i pomaga pacjentom osiągnąć swoje cele;
 • chcą skupić się na przyszłości: to podejście kładzie nacisk na przyszłość i cele terapeutyczne, natomiast mniej zajmuje się analizowaniem przeszłości;
 • doświadczają zdefiniowanych, konkretnych trudności, czy problemów: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach może być skuteczna w pracy nad mniejszymi problemami, które nie wymagają długotrwałej analizy czy pogłębionej eksploracji przeszłości;
 • pragną skupić się na swoich zasobach: elementem pracy w TSR jest identyfikowanie i wzmocnianie istniejących zasobów, umiejętności i strategii;
 • cierpią z powodu stresu i napięć: to podejście może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, poprzez skupienie uwagi na sposobach zarządzania napięciem i redukowania stresu;
 • chcą sami kontrolować częstotliwość i dynamikę pracy  - duża część terapeutów pracujących w tym podejściu daje klientom całkowitą dowolność w ustalaniu terminów i częstotliwości spotkań.

Ile trwa i jak przebiega terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest charakterystyczna ze względu na swoją krótkotrwałość i skupienie na konkretnych celach terapeutycznych. Obejmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu sesji. Kluczową cechą tego podejścia jest skupienie na szybkich postępach i skonkretyzowanych celach. Terapia ta jest często wykorzystywana w sytuacjach, gdy pacjent chce znaleźć konkretne rozwiązania dla określonych problemów.

Przebieg terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach może wyglądać następująco:

 • Określenie celów: na początku terapeuta i pacjent wspólnie ustalają cele terapeutyczne, czyli konkretne zmiany, które pacjent pragnie osiągnąć.
 • Badanie zasobów: terapeuta skupia się na identyfikowaniu mocnych stron, umiejętności i zasobów pacjenta. Celem jest wykorzystanie tych zasobów do osiągnięcia celów.
 • Wyobrażenie sobie przyszłości: terapeuta używa pytań, które pomagają wyobrazić sobie pożądane zmiany w przyszłości. To pomaga w określeniu kierunku terapii.
 • Planowanie zmian: terapeuta pomaga pacjentowi określić małe, mierzalne i osiągalne kroki, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów terapeutycznych. 
 • Eksperymentowanie: klient jest zachęcany do podjęcia działań zgodnych z wyznaczonymi celami. Terapeuta pomaga w monitorowaniu efektów tych działań.
 • Monitorowanie postępów: w trakcie terapii terapeuta i klient regularnie oceniają postępy w osiąganiu celów. To pozwala dostosować dalszy plan pracy.
 • Podsumowanie: to zazwyczaj podkreślenie zasobów i mocnych stron oraz zdobytych umiejętności i sposobów radzenia sobie.

Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach w Centrum Zmian prowadzą: