Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jednym z popularnych nurtów psychoterapeutycznych i może być stosowana w leczeniu różnych problemów psychicznych i emocjonalnych. Jej skuteczność jest potwierdzona licznymi badaniami.

Dla kogo jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT)?

Terapię poznawczo-behawioralną zaleca się między innymi osobom z:

 • depresją → CBT skupia się na identyfikowaniu i zmianie negatywnych myśli i przekonań, które mogą przyczyniać się do depresji. Pomaga również w nauce umiejętności radzenia sobie z symptomami depresji i poprawie ogólnego samopoczucia;
 • lękami i zaburzeniami lękowymi → CBT jest skuteczne w leczeniu różnych rodzajów lęków, takich jak fobie, lęk paniczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD) oraz stany lękowe ogólnego typu. Terapia ta pomaga w identyfikacji irracjonalnych myśli i zachowań, które podtrzymują lęki, a następnie wprowadza skuteczne strategie zarządzania nimi; 
 • zaburzeniami odżywiania →  CBT może być wykorzystywane w leczeniu anoreksji, bulimii oraz innych zaburzeń odżywiania. Pomaga w identyfikacji myśli związanych z ciałem i jedzeniem, które mogą przyczyniać się do problemów, oraz w nauce zdrowych nawyków żywieniowych; 
 • zaburzeniami snu → CBT może pomóc w leczeniu bezsenności i innych problemów ze snem. Terapeuci CBT uczą technik zarządzania stresem, które pomagają poprawić jakość snu; 
 • problemami interpersonalnymi →CBT może pomóc w poprawie umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie z konfliktami i budowaniu zdrowszych relacji.

Terapia poznawczo-behawioralna jest podejściem elastycznym i może być dostosowane do różnych przypadków. Terapeuci CBT pomagają pacjentom identyfikować negatywne wzorce myślowe i zachowań oraz uczą ich zdrowszych strategii radzenia sobie.

Ile trwa i jak przebiega psychoterapia poznawczo- behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest zazwyczaj stosunkowo krótkoterminową formą terapii, ale czas trwania może się różnić. W CBT istotna jest relacja między pacjentem a terapeutą - terapeuta dostosowuje swoje podejście do potrzeb pacjenta, by wspólnie pracować nad rozwojem umiejętności radzenia sobie. Oto ogólny zarys, etapów pracy z terapeutą CBT:

 • Ocena początkowa: Na początku terapii terapeuta przeprowadza wstępną ocenę, aby zrozumieć główne problemy, cele pacjenta oraz zbadać historię jego problemu. Wspólnie ustalają, nad czym będzie pracować w trakcie terapii.
 • Tworzenie celów terapeutycznych: Terapeuta i pacjent wspólnie ustalają cele terapeutyczne, które chcą osiągnąć podczas terapii. Cele te mogą dotyczyć zmiany myśli, zachowań i emocji, które przyczyniają się do problemów.
 • Identyfikacja myśli i przekonań: Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować negatywne lub irracjonalne myśli oraz przekonania, które wpływają na jego emocje i zachowania.
 • Rozwijanie umiejętności poznawczych: Terapeuta uczy pacjenta technik poznawczych, które pomagają zmieniać negatywne myśli na bardziej realistyczne i konstruktywne. To może obejmować naukę wyważonego myślenia, poszukiwanie dowodów, kwestionowanie przekonań i inne techniki.
 • Rozwijanie umiejętności behawioralnych: Terapeuta wspiera pacjenta w nauce nowych umiejętności radzenia sobie, zmiany zachowań i podejmowania pozytywnych działań. Mogą to być techniki zarządzania stresem, rozwiązywania problemów, treningu umiejętności społecznych itp.
 • Praca nad eksperymentowaniem: CBT często opiera się na testowaniu nowych myśli, zachowań i reakcji w praktyce. Pacjent może eksperymentować z nowymi podejściami do sytuacji, obserwować wyniki i nauczyć się, jak wpływać na swoje emocje i zachowanie. 
 • Monitorowanie postępów: W trakcie terapii pacjent i terapeuta regularnie oceniają postępy w osiąganiu celów terapeutycznych. To pozwala dostosować plan terapeutyczny i śledzić, czy terapia jest skuteczna.
 • Zakończenie terapii: Terapia CBT może trwać od kilku sesji do kilku miesięcy, w zależności od problemu i postępu. Po osiągnięciu celów terapeutycznych terapeuta i pacjent wspólnie oceniają, czy terapia została zakończona, czy też dalsza praca jest potrzebna.

Terapię poznawczo-behawioralną w Centrum Zmian prowadzą: