Wsparcie dla bliskich osób uzależnionych

Mówi się o tym, że uzależnienie to choroba całego systemu rodzinnego. Bliscy osób uzależnionych cierpią razem z nimi.

Opieka nad osobą uzależnioną, życie z nią może wymagać podejmowania wielu trudnych decyzji, być powodem frustracji, obniżenia nastroju, smutku, złości. Czasami trudno z tym wszystkim poradzić sobie samemu. Wtedy przydaje się wsparcie psychologa, psychoterapeuty, specjalisty od uzależnień.
 
Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Dorotą Krupińską - psychoterapeutką pracującą w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Dorota Krupińska zajmuje się terapią uzależnień i współuzależnienia, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych oraz terapią par i rodzin.
 
CZ: Dlaczego bliscy osób uzależnionych potrzebują wsparcia?
DK: Zazwyczaj jest tak, że osoba uzależniona jest w centrum zainteresowania całej rodziny, całego systemu a jej bliscy są traktowani jako osoby silniejsze, jako te, które mają wspierać. Wtedy w codziennym życiu, w codziennych sytuacjach brakuje czasu i miejsca na to żeby bliscy mogli zająć się swoimi własnymi trudnościami czy emocjami. Jednak tak naprawdę wykonują oni ogromną pracę, wymagającą niezwykłego wysiłku.
 
CZ: Jak może wyglądać wsparcie dla osoby dla bliskich osób uzależnionych?
DK: W Centrum Zmian proponujemy wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z terapeutą które koncentrują się na trzech obszarach.
  • Pierwszy obszar to rozumienie specyfiki uzależnienia jego mechanizmów, tak aby bliscy osoby uzależnionej wiedzieli dokładnie co z nią oraz całym systemem rodzinnym się dzieje, jakie są mechanizmy uzależnienia oraz jak one wpływają na całą rodzinę.
  • Kolejny obszar pracy to specyfika wspierania osób uzależnionych czyli analiza tego co do tej pory było robione, co działa a co nie działa. Praca z terapeutą koncentruje się w tym obszarze nad tym jak wspierać zdrowienie osoby uzależnionej w sposób efektywny, jakie działania podejmować a czego unikać.
  • Niezwykle ważnym tematem pracy z bliskimi osób uzależnionych jest zadbanie o ich samopoczucie i ich emocje. Dostarczenie im wsparcia w codziennych zmaganiach. Często to bliscy osób uzależnionych ponoszą konsekwencje ich nałogów oraz próbują sobie radzić z destruktywnymi skutkami jakie nałóg wywiera na całą rodzinę. Terapeuta pracuje wtedy nad umiejętnością stawiania granic, dbania o własne potrzeby, radzenia sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych. 

    Więcej o uzależnienieniach przeczytasz tu: - Wsparcie dla DDA - 13 cech DDA


CZ: Kto może otrzymać wsparcie?
DK:Najczęściej pracujemy z partnerami osób uzależnionych, często też z rodzicami dzieci zmagający mi się z uzależnieniem. Kolejną grupą wymagająca wsparcia są dzieci których rodzice albo jedno z rodziców próbuję poradzić sobie z nałogiem. 
Nie możemy też zapominać o osobach z grupy DDA - dorosłych zmagających się z doświadczeniami z dzieciństwa życia w rodzinie z pijącym i/lub współuzależnionych rodzicem. Takie doświadczenie, nieprzepracowane, często utrudnia a nawet niszczy życie.
 
CZ: Na czym polega specyfika pracy z bliskimi osób uzależnionych w nurcie (TSR) terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach?
DK:Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to metoda bardzo uniwersalna. Dobrze służy zarówno osobom, które chcą lepiej poznać siebie i poprawić jakość swojego życia, jak i tym, które potrzebują krótkotrwałego wsparcia w kryzysie lub pomocy w znalezieniu rozwiązania konkretnego problemu. W centrum uwagi terapeuty zawsze są potrzeby klienta i zasoby, na których może się on oprzeć a z których często nie zdaje sobie sprawy.

Konsultacje psychologiczne - Terapia DDA i DDD - Terapia uzależnień