Wsparcie dla DDA

Dorosłe dziecko alkoholika może cierpieć na: zaburzenia emocjonalne,  problemy w relacjach, uzależnienia i współuzależnienia, zaburzenia lękowe, depresję.

Dorosłe dzieci alkoholików mogą  doświadczać różnorodnych objawów wynikających z doświadczeń związanych z alkoholizmem rodziców. Poniżej przedstawione są niektóre z potencjalnych objawów:

 • Problemy emocjonalne: dorosłe dziecko alkoholika może mieć problemy z regulacją emocji, takie jak lęk, depresja, wściekłość, poczucie osamotnienia i niskie poczucie wartości.
 • Problemy w relacjach: mogą mieć trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem zdrowych relacji z innymi ludźmi. Mogą mieć problemy z zaufaniem i bliskością emocjonalną.
 • Problemy z alkoholem i narkotykami: dorosłe dziecko alkoholika może mieć większe ryzyko uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.
 • Problemy z pracą i finansami: mogą mieć trudności z utrzymaniem pracy lub z zarządzaniem swoimi finansami.
 • Trauma i PTSD: dorosłe dziecko alkoholika może doświadczać objawów PTSD (zespół stresu pourazowego) i cierpieć na skutek traumatycznych doświadczeń w domu.

Jak psychoterapia może pomóc dorosłym dzieciom alkoholików? Psychoterapia może pomóc dorosłym dzieciom alkoholików w wielu sposobach. Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba jest inna i każda terapia będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i celów. Terapeuta może pomóc dorosłym dzieciom alkoholików w rozpoznaniu ich unikalnych potrzeb i opracowaniu planu leczenia, który będzie najbardziej odpowiedni dla ich sytuacji. Poniżej przedstawione są niektóre z najważniejszych korzyści terapii dla tych osób:

 • Poznanie i zrozumienie swoich uczuć i emocji: W trakcie terapii dorosłe dzieci alkoholików mogą nauczyć się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, co jest istotne w procesie zdrowienia emocjonalnego.
 • Przepracowanie traumy związanej z alkoholizmem rodziców: Terapeuta może pomóc dorosłym dzieciom alkoholików w przetwarzaniu traum, które wynikają z toksycznego domu i pomóc im w poradzeniu sobie z objawami PTSD.
 • Nauka zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami: W trakcie terapii, dorosłe dzieci alkoholików mogą uczyć się zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami, takie jak rozwijanie umiejętności radzenia sobie z lękiem, radzenia sobie ze stresem i budowania relacji interpersonalnych.
 • Wzmacnianie samooceny i poczucia wartości: Terapeuta może pomóc dorosłym dzieciom alkoholików w odkrywaniu ich mocnych stron, rozwijaniu poczucia wartości i budowaniu zdrowej samooceny.
 • Wsparcie w zmianie negatywnych wzorców zachowań: Terapia może pomóc dorosłym dzieciom alkoholików w rozpoznawaniu negatywnych wzorców zachowań i wzmocnieniu umiejętności radzenia sobie z nimi w zdrowy sposób.

  Więcej o uzależnienieniach przeczytasz tu: - Wsparcie dla bliskich osób uzależnionych  - 13 cech DDA


Kiedy dorosłe dzieci alkoholików mogą potrzebować wsparcia psychoterapeuty? Dorosłe dzieci alkoholików mogą potrzebować wsparcia psychoterapeuty w różnych momentach swojego życia. Poniżej przedstawione są niektóre sytuacje, w których może być wskazane poszukanie pomocy terapeuty:

 • Gdy doświadczają trudności emocjonalnych: Dorosłe dzieci alkoholików mogą doświadczać trudności emocjonalnych, takich jak lęk, depresja, poczucie osamotnienia, wściekłość lub niskie poczucie wartości. Jeśli te trudności nie ustępują lub wpływają na ich codzienne funkcjonowanie, mogą potrzebować wsparcia terapeuty.
 • Gdy doświadczają trudności w relacjach: Dorosłe dzieci alkoholików mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Mogą mieć problemy z zaufaniem i bliskością emocjonalną. W takiej sytuacji terapia może pomóc w nauce zdrowych strategii budowania i utrzymywania relacji.
 • Gdy doświadczają problemów z uzależnieniem: Dorosłe dzieci alkoholików mają zwiększone ryzyko uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. Jeśli dziecko zauważa u siebie objawy uzależnienia, może potrzebować wsparcia terapeuty, aby poradzić sobie z tym problemem.
 • Gdy doświadczają trudności z pracą i finansami: Dorosłe dzieci alkoholików mogą mieć trudności z utrzymaniem pracy lub z zarządzaniem swoimi finansami. Terapeuta może pomóc w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z tymi problemami.
 • Gdy doświadczają objawów PTSD: Dorosłe dzieci alkoholików mogą doświadczać objawów PTSD (zespół stresu pourazowego) związanych z traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa. Terapeuta może pomóc w leczeniu tych objawów.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba jest inna i każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia. Jeśli masz wątpliwości lub podejrzenia, że potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z terapeutą, aby omówić swoje potrzeby i cele terapeutyczne.


Konsultacje psychologiczne - Terapia DDA i DDD - Terapia uzależnień ​​​​​​​