Dialog motywujący

"Motywacja to walka o serce, a nie tylko apel do umysłu. Pasja jest zawsze wyrazem duszy." - Patrick Dixon

Dialog Motywujący jest skutecznym narzędziem stosowanym w psychoterapii, działaniach wychowawczych, edukacji, coachingu, biznesie i w pracy nad samorozwojem. Dialog Motywujący przydaje się:

 • w pracy z dziećmi, uczniami, osobami niezdecydowanymi, poszukującymi własnych celów, stojącymi w obliczu nowych wyzwań życiowych lub zawodowych,
 • w terapii uzależnień, terapii rodzinnej i terapii par,
 • w pracy z osobami, które wprawdzie wprowadziły w życie preferowane zmiany, ale po pewnym czasie powróciły do starych zachowań,
 • w pracy nad ambiwalencją klienta, czyli pojawiającymi się wątpliwościami.

Zasady, narzędzia i język zmiany w Dialogu Motywującym 

Najważniejsze zasady  Dialogu Motywującego to:

 • Wyrażanie empatii, czyli próba zrozumienia stanu psychicznego i emocjonalnego rozmówcy.
 • Wspieranie poczucia własnej sprawczości osoby motywowanej poprzez odniesienia do jej zasobów i pozytywnych doświadczeń.
 • Rozwijanie rozbieżności między przekonaniami i obecną sytuacją klienta a preferowanym przez niego stanem rzeczy.
 • Podążanie za oporem, czyli próba zrozumienia trudności z punktu widzenia rozmówcy i znalezienia satysfakcjonujących go rozwiązań, zamiast „przekonywania na siłę”.

Zasady te realizowane są za pomocą narzędzi określanych w literaturze skrótem OARS od angielskich słów:

 • O – (Open questions) Pytania otwarte, pobudzające do myślenia i wyrażania własnego zdania, na które nie wystarczy odpowiedź „tak” lub „nie”. 
 • A – (Affirmation) Dowartościowania, czyli komplementy oparte na faktach. 
 • R – (Reflective listening) Odzwierciedlanie, czyli opisywanie w trakcie rozmowy słów i zachowań klienta, tak jak się je odbiera (tzw. aktywne słuchanie; „widzę, że mówiąc o tym jesteś wzruszony”, „gdy cię słucham, mam wrażenie, że to dla ciebie ważny temat”). 
 • S – (Summarizing) Podsumowania 

Wywoływanie języka zmiany to interwencja terapeutyczna charakterystyczna dla Dialogu Motywującego. Wszystko, co klient wypowiada i jest argumentem za zmianą nazywamy językiem zmiany. 

Pochodzenie metody Dialogu Motywującego

Dialog Motywujący to metoda osadzona w podejściu humanistycznym, a w szczególności Terapii Skoncentrowanej na Osobie, stworzonej przez psychologa humanistycznego Carla Rogersa. Autorami tej metody są William Miller i Stephen Rollnick. To specyficzny sposób rozmowy oparty na współpracy. Służy wzmocnieniu u osoby motywowanej (np. dziecka, ucznia, pracownika) chęci wprowadzenia zmiany poprzez uświadomienie jej własnych powodów, celów i wyznawanych wartości. Proces ten odbywa się w poszanowaniu odrębności motywowanej osoby, w atmosferze akceptacji i współczucia. Celem jest stworzenie sytuacji, w której to klient (a nie osoba pomagająca) odnajduje powody zmiany i tworzy najlepsze dla siebie rozwiązanie.

Autor: Dorota Krupińska.

W Centrum Zmian metodą Dialogu Motywujacego pracuje - Dorota Krupińska - zapraszamy na konsultację!

Zapraszamy do Centrum Zmian!