Metoda Kids’ Skills - „Dam Radę!”

Kids'Skills - „Dam Radę!” to metoda, która może być wykorzystywana w terapii oraz do wspierania prawidłowego rozwoju zdrowych dzieci. 

Dzieci chętniej rozmawiają o umiejętnościach i poznawaniu nowych rzeczy, niż o tym, co im nie wychodzi lub z czym mają problem, dlatego skutecznym kierunkiem w pracy z nimi jest skupianie się na rozwiązaniach zamiast na problemie.

Metoda Kids’ Skills - „Dam Radę!” polega na przeformułowaniu problemu na umiejętność do nauczenia się.  Zgodnie z filozofią Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, na którym ją oparto, aby poradzić sobie z problemem, wcale nie trzeba szczegółowo go analizować. Taki punkt wyjścia jest zgodny z naturą dzieci, które mają w sobie wewnętrzną motywację do przezwyciężania trudności i uczenia się nowych umiejętności. Istotne jest również to, że Kids’ Skills angażuje w proces terapii całą rodzinę, przyjaciół oraz inne bliskie dziecku osoby, co pozytywnie wzmacnia cały system, ucząc szacunku i współpracy, sprzyjając tworzeniu relacji i budowaniu siatki wsparcia. Cały proces to 15 kroków, przez które dziecko przechodzi razem z rodziną.

Na pierwszym spotkaniu (bez dziecka) terapeuta zachęca rodziców do rozmowy o mocnych stronach, umiejętnościach i cechach dziecka, z których są dumni. Na kolejnym, wraz z dzieckiem zastanawia się, jaka nowa umiejętność pomogłaby poradzić sobie z trudnością, której doświadcza. Omawia się szczegółowo spodziewane korzyści i preferowaną wizję przyszłości, po zdobyciu tej umiejętności.

Dziecko traktowane jest tu jako ekspert od znajdowania własnych rozwiązań i samo decyduje o tym, od czego zacznie i jak będzie je wprowadzało w życie. Warto pamiętać, że wybrana przez nie umiejętność wcale nie musi bezpośrednio odnosić się do zgłoszonego przez rodziców problemu. Wraz z terapeutą dziecko ustala też, kto będzie je w tym wspierał oraz jak cała rodzina będzie świętować opanowanie nowej umiejętności. Kolejne spotkania to praca nad sposobami zdobywania pożądanej umiejętności i omawianie postępów. Pozwala to na zbudowanie pewności siebie i poczucia odpowiedzialności u dziecka a rodzicom – zauważyć i docenić możliwości i zdolności swojego dziecka. 

Podobnie pracuje się z nastolatkami, przy czym jeszcze większy nacisk kładzie się na poszanowanie  potrzeby niezależności i autonomii młodego człowieka. Metoda zmodyfikowana na potrzeby nastolatków nosi nieco przewrotną nazwę „Mission Possible”(misja możliwa do wypełnienia).

Metoda ta zawiera również pakiet informacji i ćwiczeń dla rodziców „I'm proud of You – Jestem z Ciebie dumny”, ułatwiający towarzyszenie dziecku w procesie zmiany. Ważne jest bowiem, aby rodzice zauważali postępy i doceniali indywidualne podejścia ich dziecka do sytuacji.

Autorem metody Kids'Skills - “Dam Radę!”, opracowanej w latach 90. XX wieku, jest fiński psychiatra i psychoterapeuta Ben Furman. Początkowo chodziło o uzyskanie praktycznego narzędzia do radzenia sobie z problemami dzieci w wieku przedszkolnym. Z biegiem lat zaczęła być stosowana w pracy z dziećmi starszymi, nastolatkami, a niekiedy nawet osobami dorosłymi. 

Mimo, że metoda ta jest znana i stosowana nie tylko w Finlandii od blisko 40 lat, nadal wyróżnia się nowatorskim (i niezwykle skutecznym) podejściem zarówno do dzieci, jak i rodziców. Decydujące o tym elementy to: praca w perspektywie dziecka, z poszanowaniem wyrażanych przez nie opinii i wartości, traktowanie rodziców jak partnerów terapeuty i ekspertów od własnego dziecka i włączanie ich w proces terapeutyczny, duży nacisk na budowanie u dziecka poczucia własnej wartości, sprawczości i zwiększanie świadomości własnych zasobów.

Atutem tej metody jest także jej uniwersalność. Kids’ Skills – „Dam Radę!” może być z powodzeniem stosowana w przypadku:

  • lęków,
  • nadpobudliwości,
  • zaburzeń koncentracji,
  • nieradzenia sobie ze złością i napadami agresji,
  • potrzeby zmiany nawyków,
  • zaburzeń odżywiania, snu, zachowywania czystości itp.,
  • w pracy z dziećmi w obszarze niepełnosprawności,
  • w pracy z dziećmi doświadczającymi  depresji czy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Kids'Skills - „Dam Radę!” może być wykorzystywana także do wspierania prawidłowego rozwoju zdrowych dzieci. 

Autor: Dorota Krupińska - pedagożka, specjalista psychoterapii, pracująca w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach
Tekst napisany w ramach projektu "Zobacz co potrafię" (dla osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu węgrowskiego, sokołowskiego i mińskiego), realizowanego przez fundację Prima Security w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji PZU.

Zapraszamy do Centrum Zmian!

Umów się na wizytę: Warszawa (Ursynów), ul. Lanciego 19

Umów się na wizytę: Piaseczno, ul. Kościuszki 32b