Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna jest podejściem, które wywodzi się z teorii psychoanalizy Sigmunda Freuda oraz innych teoretyków psychodynamicznych. Jest ona skierowana do osób, które chcą zgłębić swoją wewnętrzną psychologiczną dynamikę, zrozumieć swoje myśli, uczucia, pragnienia oraz reakcje emocjonalne, a także rozwiązać problemy wynikające z ich nieświadomych procesów psychicznych.

Dla kogo jest terapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna jest szczególnie przydatna dla osób z :

 • trudnościami emocjonalnymi  osoby doświadczające problemów emocjonalnych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia nastroju, mogą skorzystać z terapii psychodynamicznej w celu zrozumienia źródeł tych trudności.
 • trudnościami interpersonalnymi → w przypadku trudności w relacjach z innymi, takich jak problemy z komunikacją, niską samooceną, trudności w nawiązywaniu bliskich związków psychoterapia psychodynamiczna może pomóc w identyfikowaniu nieefektywnych wzorców zachowań i relacji, które mogą wynikać z wcześniejszych doświadczeń życiowych danej osoby.
 • problemami w dzieciństwie → jesli problemy emocjonalne i psychologiczne danej osoby mają swoje źródło w dzieciństwie, psychoterapia psychodynamiczna umożliwia eksplorację wcześniejszych doświadczeń oraz zrozumienie ich wpływu na obecne funkcjonowanie.
 • konfliktami wewnętrznymi  osoby, które doświadczają wewnętrznych konfliktów, sprzecznych pragnień i emocji, mogą skorzystać z terapii psychodynamicznej, aby zrozumieć te konflikty i znaleźć sposoby na ich rozwiązanie.
 • długotrwałymi problemami  terapia psychodynamiczna może być korzystna dla osób z trudnościami, które utrzymują się przez dłuższy czas i nie reagują na krótkoterminowe interwencje.

Poszukiwanie introspekcji i samorozwoju

Psychoterapia psychodynamiczna, choć historycznie związana z leczeniem poważnych zaburzeń psychicznych, może być niezwykle wartościowym narzędziem dla każdego, kto pragnie głębszego zrozumienia siebie i dąży do pełniejszego rozwoju osobistego. Dzięki terapi psychodymanicznej osoby, które nie cierpią na poważne zaburzenia psychiczne, mogą odnieść znaczące korzyści jak poprawwa jakości życia, rozwój zawodowy, czy poprawa relacji. Jest to możliwe dzięki temu, że efektem tej terapii jest zrozumienie i zmiana nieświadomych wzorców, co może prowadzić do bardziej satysfakcjonującego i zrównoważonego życia. Lepsze zrozumienie własnych motywacji i lęków może pomóc w bardziej świadomym kierowaniu karierą a zwiększona empatia i lepsze zrozumienie siebie mogą prowadzić do bardziej autentycznych i zdrowych relacji z innymi.

W psychoterapii psychodynamicznej kluczowa jest relacja między terapeutą a pacjentem, analiza snów, wolne skojarzenia oraz eksploracja nieświadomych myśli i pragnień. Terapeuta stara się pomóc pacjentowi zrozumieć, jak przeszłe doświadczenia kształtują jego obecne myśli i zachowania, aby umożliwić większą samoświadomość i zmianę.

Jak przebiega i ile trwa psychoterapia psychodynamiczna?
Psychoterapia psychodynamiczna może mieć różne przebiegi i trwać różną ilość czasu w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz charakteru problemu, który jest badany i leczony. Ogólnie rzecz biorąc, psychoterapia psychodynamiczna może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Oto ogólny opis typowego przebiegu i etapów terapii psychodynamicznej:

 • Etap diagnozy i analizy  Na początku terapii terapeuta i pacjent pracują nad zrozumieniem problemu lub problemów, które stanowią powód podjęcia terapii. Terapeuta może zadawać pytania dotyczące przeszłych doświadczeń, relacji, myśli i emocji pacjenta w celu zidentyfikowania istotnych wzorców i źródeł trudności.
 • Eksploracja nieświadomych procesów   Terapeuta wspiera pacjenta w identyfikowaniu i zrozumieniu nieświadomych myśli, pragnień, lęków i mechanizmów obronnych, które mogą wpływać na jego zachowanie i samopoczucie. Analiza snów oraz wolne skojarzenia często są używane, aby odkryć te głęboko zakorzenione aspekty psychiki.
 • Analiza relacji terapeutycznej  Relacja między terapeutą a pacjentem jest również analizowana, ponieważ wzorce zachowań i oczekiwań wobec terapeuty mogą odsłonić pewne aspekty relacji z innymi ludźmi w życiu pacjenta.
 • Rozwiązywanie konfliktów  W trakcie terapii pacjent pracuje nad identyfikacją i rozwiązaniem wewnętrznych konfliktów, które mogą wpływać na jego życie i funkcjonowanie. To może obejmować zrozumienie sprzecznych pragnień, uczuć czy wartości oraz poszukiwanie harmonii wewnętrznej.
 • Pracowanie nad zmianą  W miarę postępu terapii pacjent może zacząć wprowadzać zmiany w swoim myśleniu, zachowaniu i podejściu do życia. Terapeuta pomaga pacjentowi w identyfikacji zdrowszych strategii radzenia sobie i podejmowania nowych, bardziej korzystnych decyzji.
 • Zakończenie terapii  Terapia może zostać zakończona, gdy pacjent osiągnie cele terapeutyczne, poczuje większą samoświadomość i zdolność do radzenia sobie z trudnościami, oraz uzna, że terapia spełniła swoje zadanie. Zakończenie terapii może być procesem stopniowym, a ostatnie sesje często służą podsumowaniu postępów i omówieniu planu na przyszłość.

Warto zaznaczyć, że psychoterapia psychodynamiczna może być intensywnym procesem, wymagającym zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty. Sukces terapii zależy od otwartości pacjenta na introspekcję, zdolności do pracy nad sobą oraz zaufania w relacji z terapeutą.

Terapię psychodynamiczną w Centrum Zmian prowadzi: