Diagnoza autyzmu u osób dorosłych - moda, czy potrzeba zrozumienia siebie

Masz trudności w relacjach, problemy z komunikacją, koncentrujesz się mocno na swoich zainteresowaniach i obsesjach, twoja wrażliwość na różne bodźce jest większa niż przeciętna i jednocześnie nie rozumiesz, czemu tak jest?

Zdarza się, że ktoś podejmuje terapię ze względu na  trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w relacjach międzyludzkich lub w pracy, a nie wie, co jest przyczyną tych trudności. Czasem w  takiej sytuacji specjaliści rekomendują rozpoczęcie diagnozy w kierunku spektrum autyzmu (ASD).

Jest kilka sygnałów, na które warto zwrócić uwagę i które mogą wskazywać na potrzebę diagnozy ASD:

 • Trudności w relacjach międzyludzkich: trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, np. trudności w rozumieniu niuansów mowy ciała, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych lub trudności w empatii.
 • Problemy z komunikacją: trudności z wyrażaniem siebie lub zrozumieniem innych, np. trudności w interpretacji metafor i wyrażeń, trudności w utrzymywaniu kontaktu wzrokowego lub w dostrzeganiu niuansów intonacji głosu.
 • Zainteresowania i obsesje: bardzo wąskie i intensywne zainteresowania, które dominują w jej życiu i które sprawiają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi.
 • Trudności w codziennym funkcjonowaniu: trudności w organizowaniu swojego czasu, w samodzielnym funkcjonowaniu, w zarządzaniu emocjami, np. zbyt duża wrażliwość na bodźce sensoryczne lub problemy z reakcjami na zmiany w planach.

Jeśli osoba dorosła ma te lub podobne problemy, może warto rozważyć skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą, który zajmuje się diagnozą ASD. Specjalista może przeprowadzić odpowiednie testy i rozmowy, aby ustalić, czy osoba dorosła faktycznie ma ASD, a jeśli tak, to jakie są jej potrzeby i jakie formy wsparcia są dla niej dostępne.

Kiedy diagnoza spektrum autyzmu (ASD) może być przydatna?

Diagnoza spektrum autyzmu (ASD) może być bardzo przydatna w przypadku osób dorosłych. Może to pomóc im w lepszym zrozumieniu siebie, znalezieniu odpowiedniego wsparcia oraz zwiększeniu szans na sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

 • Zrozumienie siebie jest niezwykle ważne i pomocne. Dla wielu dorosłych z ASD diagnoza może dać im zrozumienie, dlaczego mieli trudności w określonych obszarach życia, takich jak relacje międzyludzkie, komunikacja czy zainteresowania. Może to pomóc im zrozumieć, że nie są "dziwni" czy "nienormalni", tylko że mają różne potrzeby i sposoby funkcjonowania.
 • Diagnoza ułatwia poszukiwanie adekwatnego wsparcia. Diagnoza ASD może otworzyć drzwi do różnych form wsparcia, takich jak terapia behawioralna, psychoterapia czy grupy wsparcia dla osób z ASD. Te formy wsparcia mogą pomóc osobom dorosłym z ASD nauczyć się radzenia sobie z trudnościami, jakie napotykają na co dzień.
 • Znajomość swoich mocnych stron i potrzeb oraz ograniczeń, to często większe szanse na odnalezienie się na rynku pracy. Znalezienie pracodawcy, który jest bardziej otwarty na zatrudnienie osób z ASD: Wiele osób z ASD posiada umiejętności, które są bardzo wartościowe dla pracodawców, takie jak logiczne myślenie, zdolność do rozwiązywania problemów czy skupienie na szczegółach. Jednak często mają one trudności w znalezieniu pracy ze względu na trudności z komunikacją, interakcją społeczną czy zmiennością w pracy. Diagnoza ASD może pomóc osobom dorosłym z ASD znaleźć pracodawcę, który jest bardziej otwarty na zatrudnienie osób z różnymi potrzebami.

Jak zdiagnozować spektrum autyzmu u osób dorosłych?

Jednym z narzędzi diagnostycznych, które pomagają w diagnozowaniu spektrum autyzmu (ASD) u osób dorosłych jest test ADOS 2. Nie powinien być stosowany w izolacji. W diagnozie ASD u dorosłych należy uwzględnić również historię rozwoju, obecne trudności i problemy zdrowotne, a także innych czynników wpływających na funkcjonowanie badanego.

Dlaczego warto wybrać test ADOS 2  do diagnozy spektrum autyzmu?
Test ADOS 2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) jest jest standaryzowanym testem obserwacyjnym, który składa się z serii zadań i interakcji między badającym a badanym. Służy do oceny zachowań związanych z ASD, takich jak trudności w komunikacji, trudności w relacjach społecznych, stereotypie i ograniczone zainteresowania.
Zdaniem specjalistów przy diagnozowaniu ASD u osób dorosłych warto zrobić test ADOS 2 z kilku powodów:

 • Standaryzacja -  test ADOS 2 jest standaryzowany, co oznacza, że jest przeprowadzany w sposób ujednolicony i powtarzalny. Dzięki temu wyniki mogą być porównywane z wynikami innych osób badanych, a także z normami populacyjnymi.
 • Skuteczność diagnostyczna: test ADOS 2 jest uważany za jedno z najlepszych narzędzi diagnostycznych w przypadku ASD u osób dorosłych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ diagnoza ASD u dorosłych może być trudna ze względu na ich zdolność do maskowania objawów.
 • Obserwacja zachowania: test ADOS 2 opiera się na obserwacji zachowania badanego podczas różnych zadań i interakcji. Dzięki temu testowi można zidentyfikować trudności w komunikacji i relacjach społecznych, które nie są łatwo dostrzegalne w codziennym życiu.
 • Precyzja diagnozy: test ADOS 2 może pomóc w dokładniejszym określeniu poziomu funkcjonowania badanego, co z kolei może pomóc w doborze odpowiedniego leczenia i wsparcia.

Zapraszamy na pierwszą konsultację diagnostyczną - 50-minutowe spotkanie konsultacyjne z psychologiem diagnostą. Spotkanie to ma na celu określenie, na podstawie zebranego wywiadu, odpowiednich narzędzi diagnostycznych oraz zaplanowanie dalszego postępowania diagnostycznego. 

Więcej informacji

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR)    -   Związek a  jakość życia   -    13 cech DDA