Dla dorosłych

  • Terapia DDA i DDD
  • W ramach terapii DDA i DDD wspieramy osoby, które wychowały się w rodzinach z uzależnieniem lub/i innymi dysfunkcjami. więcej...
  • Terapia uzależnień
  • Terapia uzależnień i współuzależnienia -Terapia uzależnień behawioralnych więcej...
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia indywidualna może być szansą, aby lepiej zrozumieć siebie, zadbać o swój rozwój, otrzymać wsparcie w trakcie kryzysu życiowego lub też uporać się z  problemami natury psychicznej. więcej...
  • Konsultacje psychologiczne
  • Konsultacje psychologiczne to spotkanie z psychologiem, terapeutą dla osób, które przeżywają trudności i nie są pewne, czy potrzebna im jest pomoc specjalisty. więcej...
  • Coaching
  • Coaching: rozwojowy - kariery - to rozmowa, której celem jest praca nad pożądaną przez klienta zmianą - wspieranie, inspirowania, motywowanie do wprowadzenia zmiany. więcej...