Dla dorosłych

 • Terapia DDA i DDD
 • W ramach terapii DDA i DDD wspieramy osoby, które wychowały się w rodzinach z uzależnieniem lub/i innymi dysfunkcjami. Zwykle w swojej historii mają one doświadczanie przemocy (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej), borykają się z poczuciem braku wsparcia, nieprzewidywalności zdarzeń, chaosu, osamotnienia.  więcej...
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia indywidualna jest szansą, aby lepiej zrozumieć siebie, zadbać o swój rozwój, otrzymać wsparcie w trakcie kryzysu życiowego lub też uporać się z problemami natury psychicznej. Zapraszamy na psychoterapię jeśli przechodzisz trudny czas w życiu i chcesz uzyskać pomoc w radzeniu sobie ze swoimi problemami. więcej...
 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje psychologiczne to spotkanie z psychologiem, terapeutą dla osób, które przeżywają trudności i nie są pewne, czy potrzebna im jest pomoc specjalisty. W trakcie konsultacji psycholog kieruje rozmową, zadaje pytania, podsumowuje zebrane informacje. Może wykorzystać profesjonalne narzędzia - testy psychologiczne, kwestionariusze, aby postawić diagnozę i zaproponować rozwiązania. więcej...
 • Coaching
 • Coaching: rozwojowy - kariery - to rozmowa, której celem jest praca nad pożądaną przez klienta zmianą - wspieranie, inspirowania, motywowanie do wprowadzenia zmiany. Spotkania z zawodowym coachem mogą być dobrym sposobem na nabranie pewności siebie, pokonanie impasu w życiu zawodowym, czy prywatnym, zaplanowanie sposobów realizacji celu. więcej...
 • Psychodietetyka
 • Obszarem pracy z psychodietetykiem mogą być tematy związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną, z uwzględnieniem pomocy w radzeniu sobie z wymagającymi wsparcia psychologicznego trudnościami życiowymi.  więcej...
 • Terapia uzależnień
 • Terapia uzależnień i współuzależnienia -Terapia uzależnień behawioralnych - Terapeuci uzależnień behawioralnych pomagają osobom, które angażują się w dane zachowanie, zaniedbując przy tym inne ważne obszary życia, obowiązki zawodowe lub szkolne. Prowadzimy terapię osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, leków, narkotyków. Oferujemy wsparcie rodzinom osób uzależnionych. więcej...