Jak planować

“Nic nie jest szczególnie trudne, jeżeli podzielisz to na małe zadania.” - Henry Ford

 

Kiedy myślimy o dużym i odległym zadaniu, często paraliżuje nas lęk i poczucie, że nie podołamy, albo dopada nas znużenie na myśl o  ogromie pracy. Największym ryzykiem jest to, że nie podejmiemy żadnych kroków na drodze do realizacji celu.

Henry Ford miał rację - podział większych zadań na mniejsze części może znacznie ułatwić ich wykonanie, często niezależnie od tego, jakiego obszaru w życiu te zadania dotyczą. Oto, jak możesz ułatwić sobie osiągniecie celu, dzieląc go na małe zadania:
1. Zdefiniuj cel
Zanim zaczniesz rozkładać zadanie na mniejsze części, zastanów się, jaki jest Twój cel. Upewnij się, że cel jest dobrze sformułowany i precyzyjny, aby uniknąć nieporozumień.
2. Rozłóż zadanie na etapy
Przyjrzyj się swojemu zadaniu i zastanów się, jakie kroki należy podjąć, aby je zakończyć. Zapisz każdy z tych kroków jako osobne zadanie.
3. Uporządkuj etapy
Uporządkuj swoje etapy według ważności lub chronologii. Zastanów się, które zadania należy wykonać najpierw, a które można odłożyć na później.
4. Przypisz zasoby
Przyjrzyj się swojemu zadaniu i zastanów się, jakie kroki należy podjąć, aby je zakończyć. Przypisz etapy do odpowiedniej osoby lub zespołu, jeśli pracujesz z grupą.
5. Zacznij wykonywać zadania
Zaczynając od pierwszego etapu, postępuj zgodnie z planem, wykonując każde zadanie w kolejności.
6. Monitoruj postęp
Śledź postęp wykonania zadania, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Wszystko to możesz zastosować w przypadku pracy z psychologiem, psychoterapeutą - jeśli wiesz, jaki masz cel, łatwiej jest ci do niego dążyć, zmotywować się do działania, szukać rozwiązań. Szczególnie przydatne we wspieraniu osób w realizacji wyznaczonych celów wydają się być podejścia psychoterapeutyczne: skoncentrowane na rozwiązaniach oraz poznawczo-behawioralne. Jeśli masz potrzebę pracy nad wybranym przez siebie celem - zapraszamy na konsultację!