Katarzyna Gromek-Kulasza

Psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie systemowym. Pracuje z młodzieżą (13-18 lat), osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Przyjmuje w poradni: Piaseczno.

Katarzyna Gromek-Kulasza - PsychoterapiaTerapia indywidualna - Terapia par - Terapia rodzin - Młodzież 13-18 lat - Dorośli - Grupy

Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Specjalizuje się w prowadzeniu terapii par i rodzin oraz młodzieży i dorosłych. Terapię prowadzi pod stałą superwizją.

  • Zajmuje się doradztwem wychowawczym, prowadzeniem warsztatów rozwijających kompetencje psychospołeczne oraz szkoleń z komunikacji dla rodziców i par.
  • Posiada uprawnienia do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
  • Pomaga również rodzicom znajdującym się w sytuacji okołorozwodowej przygotować rodzinę do zmiany.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w poradniach specjalistycznych oraz Specjalistycznym Centrum Terapii Gedeon Medica i Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym. Pracuje m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako diagnosta i psychoterapeuta, wspierając szkoły, uczniów oraz ich rodziców. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych, warsztatach oraz konferencjach.