Konsultacje dla rodziców

Umów się na spotkanie, jeżeli masz wątpliwości dotyczące rozwoju, zachowania swojego dziecka, szukasz konkretnych porad, chcesz spojrzeć z innej perspektywy na swoje dziecko i Waszą relację. W ramach konsultacji psychologicznych i wychowawczych proponujemy wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej oraz wskazówki dotyczące możliwych form działania.

Zastanawiasz się jak:

 • zrozumieć swoje dziecko i wspierać jego rozwój,
 • zapanować nad dzieckiem w domu,
 • kochać mądrze, stawiać granice i wymagać,
 • rozmawiać o dziecku w szkole, pomóc mu w trudnościach w nauce,
 • wspierać dobre relacje dziecka z rówieśnikami.

Na spotkaniu z naszym specjalistą możesz sprawdzić czy niepokojące Cię zachowania są normą, czy zakłóceniem lub zaburzeniem utrudniającym rozwój. Zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy: 

 • niepokoją się zachowaniem swojego dziecka,
 • chcą zasięgnąć porady specjalisty psychologa, psychoterapeuty, pedagoga,
 • poszukują wskazówek wychowawczych,
 • chcą rozwijać potencjał swojego dziecka.

Konsultacje rodzicielskie to krótkoterminowa forma wsparcia, uzależniona od potrzeb Rodziców i  Dziecka.  
Są to spotkania z psychologiem jednego lub obojga Rodziców/Opiekunów. 
Podczas pierwszej konsultacji rodzicielskiej: 

 • zbierany jest pełen wywiad,
 • planowane są działania mające na celu wdrożenie zmian w procesie wychowawczym,
 • określane są ewentualne wskazania do innej formy pomocy specjalistycznej dla Dziecka lub Rodziców/Opiekunów. 

W trakcie kolejnych sesji możliwe jest podjęcie pracy m. in. nad: 

 • zrozumieniem sytuacji dziecka i jego potrzeb,
 • adekwatnym zachowaniem w kontakcie z buntem i agresją dziecka,
 • prawidłową komunikacją z Dzieckiem,
 • kontrolowaniem własnych emocji w sytuacji trudnej,
 • uczeniem się metod pozytywnej motywacji i konsekwencji,
 • stymulowaniem i wspieraniem jego rozwoju w szkole i poza nią,
 • umiejętnością wspierania dziecka w budowaniu prawidłowych relacji społecznych,
 • wsparciem w trakcie lub po diagnozie Dziecka, np.  ADHD, ASD i innych.

psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, Piaseczno, Warszawa (Ursynów)