Psychoterapia indywidualna - dzieci i młodzież

Celem psychoterapii jest inicjowanie i wspieranie pozytywnych zmian w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. Podstawą psychoterapii indywidualnej dzieci i młodzieży jest powstające w trakcie spotkań zaufanie w relacji terapeutycznej pomiędzy dzieckiem a terapeutą. Rolą psychoterapeuty jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, która pozwoli na zaplanowanie i wprowadzenie długotrwałych i głębokich zmian w myśleniu, działaniu oraz emocjach.

Na pierwszą wizytę ws prawie dziecka zapraszamy oboje rodziców bez dziecka - jeśli to konsultacja rodzicielska.

Obszary zaburzeń, w jakich specjalizują się nasi terapeuci,  to m.in.:

  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nastroju 
  • uzależnienia behawioralne (uzależnienie od komputera, telefonu komórkowego)
  • ADHD
  • zaburzenia zachowania
  • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół aspergera)
  • inne trudności emocjonalne i wychowawcze

W przypadku małych dzieci sesje psychoterapii indywidualnej mają najczęściej formę swobodnej rozmowy, obserwacji, zabawy. Dbamy, aby dziecko czuło się bezpiecznie i dobrze oraz mogło w naturalny sposób rozmawiać o ważnych dla siebie sprawach - swoich problemach, emocjach, reakcjach. Terapeuta podąża za dzieckiem i  wspiera jego rozwój. Nasi terapeuci dbają też o to, aby zapewnić odpowiednie do sytuacji wsparcie dla rodziców. Pomagają zrozumieć zachowania dziecka, a także podpowiadają, jak rodzice mogą wspierać dziecko w radzeniu sobie z trudnościami.

Psychoterapia nastolatków to przede wszystkim rozmowa, której celem jest pogłebienie zrozumienie nastolatka i pogłębianie jego rozumienia siebie i swoich trudności, potrzeb, emocji. Przy wsaprciu doświadczonych specjalistów nastolatek może zmierzyć się z tym, co jest jego problemem i zaplanować proces zmian.

Zapraszamy do Centrum Zmian!