Terapia DDA i DDD

W ramach terapii DDA i DDD wspieramy osoby, które wychowały się w rodzinach z uzależnieniem lub/i innymi dysfunkcjami. Terapia  umożliwia im stawienie czoła swojej traumatycznej, trudnej przyszłości.

Osoby, które w swojej historii mają one doświadczanie przemocy (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej), borykają się częśto z poczuciem braku wsparcia, nieprzewidywalności zdarzeń, chaosu, osamotnienia. Problemy osób DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) i Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) wynikają często z doświadczeń z dzieciństwa.

Terapia  umożliwia im stawienie czoła swojej traumatycznej, trudnej przyszłości. Podzielenie się swoimi przeżyciami z terapeutą lub grupą pozwala na stopniowe uwalnianie się od wpływu bolesnych doświadczeń i szukanie w życiu własnych rozwiązań i własnej drogi. Zapraszamy na konsultację osoby, które:

  • pozwalają innym przekraczać swoje granice lub sami przekraczają granice innych,
  • nie czują się bezpiecznie w bliskich relacjach,
  • mają trudności w nazywaniu, wyrażaniu i przeżywaniu emocji
  • czują, że nie realizują własnych marzeń, planów, potrzeb,
  • cierpią z powodu obniżonego nastroju lub zaburzeń psychosomatycznych,
  • wchodzą w związki z osobami uzależnionymi.

Zapraszamy do Centrum Zmian!

Umów się na wizytę: Warszawa (Ursynów), ul. Lanciego 19

Umów się na wizytę: Piaseczno, ul. Kościuszki 32b

psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, Piaseczno, Warszawa (Ursynów)