Zajęcia dla dzieci z nieśmiałością

Zajęcia pomagają w budowaniu pewności siebie poprzez zabawę i interakcję z rówieśnikami. Dzieci rozwijają umiejętności społeczne, budują przyjaźnie i uczą się wyrażać swoje myśli i uczucia. To ważny krok w ich rozwoju emocjonalnym i społecznym!

Dzieci nieśmiałe w kontaktach społecznych odczuwają niepewność i lęk. Unikają interakcji, izolują się, nie wierzą we własne siły. Wyróżniają się wysoką wrażliwością i małomównością. Często bywają przygnębione. Nieśmiałość powoduje też skrępowanie w wykonywaniu ruchów. Wszystko to negatywnie wpływa na rozwój społeczny i intelektualny.

Zajęcia kierowane są do dzieci, które wykazują problemy z  obniżonym poczuciem własnej wartości i pewności siebie. Prowadzone są w formie warsztatowo – zabawowej. Na zajęciach, poprzez aktywną zabawę i rozmowy, dzieci uczą się współdziałania, spontaniczności i otwartości. Poznają sposoby radzenia sobie ze stresem, wyrażania emocji i potrzeb. 

 • Wiek dzieci: 8-11 lat
 • Miejsce spotkań: Centrum Zmian, Piaseczno, ul. Kościuszki 32B
 • Czas trwania zajęć: 50 min. raz w tygodniu, 5 spotkań
 • Terminy zajęć: 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, godz. 18.00
 • Prowadzący: Marcin Maciejewski

Cele zajęć

 • Budowanie pewności siebie
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Pomoc w przełamaniu lęków
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • Tworzenie pozytywnego obrazu siebie i wiary we własne możliwości
 • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji
 • Rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • Nauka spontanicznych zachowań i otwartości na innych
 • Rozwój wyobraźni i postawy twórczej

Metody pracy:

 • praca w małych grupach 
 • gry i zabawy ruchowe
 • proste ćwiczenia teatralne - pantomima
 • bajki terapeutyczne
 • rysowanie, malowanie
 • rozmowy kierowane

Zapraszamy do zapisów na konsultacje przed warsztatami
Koszt zajęć i konsultacji:

 • Konsultacja z rodzicem przed warsztatami – 180 zł (50 min.)
 • Zajęcia (5 x 50 min.) – 400 zł
 • Na życzenie rodzica – konsultacja po zakończeniu turnusu – spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, wniosków i wskazówek dla rodziców – 180 zł (50 min.)