Nina Dolińska

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo - behawioralna w trakcie certyfikacji. Pracuje z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą od 7 roku życia. Przyjmuje w poradni: Piaseczno.

Nina Michalak - psycholog, psychoterapeutkaKonsultacje psychologiczne - Terapia indywidualna - Warsztaty uważności - Treningi relaksacyjne - Młodzież 13-0=18 lat - Dorośli

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego  w nurcie poznawczo - behawioralnym w atestowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. 

Obszary pracy: psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, trening uważności, trening umiejętności społecznych, depresja, zaburzenia lękowe,  zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia emocjonalne, niska samoocena, osoby w trakcie kryzysu lub zmiany.

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Telefonie Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Pogotowie Niebieska Linia", w I Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie pracuje również jako Konsultant "Pogotowia Niebieska Linia" oraz udziela wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu, na zlecenie Fundacji Terapeuci dla Rodziny.

Więcej na temat terapii poznawczo-behawioralnej