Agata Barańczuk

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Pracuje z osobami dorosłymi. Przyjmuje w poradni: Konstancin-Jeziorna, Nowa Wola.

Prowadzi konsultacje indywidualne dla osób dorosłych z:

  • zaburzeniami lękowymi, 
  • zaburzeniami nastroju, 
  • doświadczeniem nadmiernego stresu, 
  • obniżoną samooceną, 
  • doświadczeniem kryzysu, 
  • potrzebą zmian.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz I stopień szkolenia z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum TSR. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO. Doświadczenie zdobywała w specjalistycznym centrum diagnozy i terapii, prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe w fundacji dla dzieci i młodzieży, a także prowadząc treningi mentalne w jednej ze sportowych akademii. Współpracuje z fundacją Zobacz...Jestem, ukierunkowaną na udzielanie wsparcia emocjonalnego i psychoedukację.

Jej celem jest udzielanie pomocy osobom potrzebującym wsparcia oraz towarzyszenie w procesie zmiany poprzez naukę skutecznych narzędzi radzenia sobie z trudnościami. Priorytetem jest dla niej stworzenie przestrzeni zapewniającej poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Swoją pracę opiera na głębokim poszanowaniu wartości kluczowych dla każdej osoby oraz indywidualnego rytmu, w jakim ludzie dokonują zmian w swoim życiu. 


NOWA WOLA - ul. Hiacyntów 23


KONSTANCIN-JEZIORNA - ul. Warszawska 37