Terapia pedagogiczna

 • Terapia ręki
 • Terapia ręki, dedykowana dzieciom i dorosłym, koncentruje się na poprawie kontroli ruchów kończyny górnej. Wskazania obejmują trudności z koordynacją, samoobsługą i grafomotoryką. Cele terapii, dostosowywane do potrzeb pacjenta, skupiają się na wzroście precyzji ruchów, sprawności manualnej i rozwijaniu koordynacji oko–ręka, przywracając efektywne posługiwanie się ręką. więcej...
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS), znany także jako metoda Goldsteina, to terapeutyczne podejście skierowane na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i nastolatków. Przebiega w formie regularnych 50-minutowych zajęć grupowych, integrujących ćwiczenia, rozmowy, dyskusje i scenki. więcej...
 • Trening Kontroli Złości
 • Trening Zastępowania Agresji-Kontroli Złości koncentruje się na rozwijaniu umiejętności emocjonalnych w sytuacjach trudnych. Terapeuta pomaga uczestnikom radzić sobie z emocjami, kontrolować agresję i osiągać samokontrolę, pomaga zwiększyć świadomość emocji i poczucie bezpieczeństwa. więcej...
 • Terapia pedagogiczna
 • Zapraszamy do naszej dedykowanej terapii pedagogicznej, skierowanej do dzieci i młodzieży z różnorodnymi trudnościami w nauce. Oferujemy spersonalizowane podejście, eliminację przyczyn trudności i wszechstronny rozwój ucznia. więcej...
 • Socjoterapia
 • Socjoterapia skupia się na interakcjach społecznych i procesach grupowych. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży. Skutecznie wspiera leczenie zaburzeń lękowych, problemów z zachowaniem i trudności w nauce. Zajęcia te są także dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. więcej...
 • Mediacje szkolne
 • Mediacje szkolne oferują skuteczne narzędzia do rozwiązywania sporów, kształtowania pozytywnego środowiska oraz wspierania harmonijnych relacji uczniów, nauczycieli i rodziców. Pomagają budować atmosferę szkoły sprzyjającą pełnemu rozwojowi uczniów. więcej...