Coaching

Coaching: rozwojowy - kariery - to rozmowa, której celem jest praca nad pożądaną przez klienta zmianą - wspieranie, inspirowania, motywowanie do wprowadzenia zmiany.

Spotkania z zawodowym coachem mogą być dobrym sposobem na nabranie pewności siebie, pokonanie impasu w życiu zawodowym, czy prywatnym, zaplanowanie sposobów realizacji celu. 

Na czym polega COACHING?
Rozmowa z coachem może pomóc w przełamaniu blokad, ograniczeń, które powstrzymują nas przed realizacją własnych planów. Coach jest neutralnym, obiektywnym a przy tym zewnętrznym obserwatorem, który zadając pytania pokazuje nową perspektywę, pomaga stworzyć plan i wytrwać przy jego realizacji. Sesje coachingowe mogą dotyczyć różnych obszarów życia - sfery osobistej - jak na przykład realizacja postanowień, planowanie przyszłości, spraw zawodowych - rozwoju kariery, zmiany pracy, itp.

W czym coaching może pomóc?

Spotkania z zawodowym coachem mogą być dobrym sposobem na nabranie pewności siebie, pokonanie impasu w życiu zawodowym, czy prywatnym, zaplanowanie sposobów realizacji celu. Coaching pomaga:

  • zbudować  motywację do działania,
  • w pełni wykorzystywać własny potencjał, 
  • rozwijać i doskonalić umiejętności,
  • budować plany, realizować cele, spełniać marzenia, 
  • rozwijać pewność siebie i wiarę we własne siły,
  • zwiększać własną skuteczność w życiu prywatnym i zawodowym,
  • budować świadomość własnych emocji, motywacji i potrzeb,
  • podnosić kompetencje zawodowe, 

Jak wygląda sesja coachingowa?

Sesja coachingowa to 90 minut rozmowy, w trakcie której coach zadaje pytania, proponuje ćwiczenia, uważnie słucha. Klient otrzymuje wsparcie, dzięki któremu może zamienić problem na cel, doprecyzować cel i zaplanować działania prowadzące do jego osiągnięcia oraz zbudować i utrzymać motywację do działania.

Prowadząca - DOROTA GÓRECKA
Psycholog, psychoterapeutka, coach. Współzałożycielka Centrum Zmian. Pracuje jako psycholog biznesu - prowadzi sesje coachingowe oraz sesje Assessment/Development Center.  Prowadzi również coaching dla młodzieży - według autorskiego programu: MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MÓJ WYBÓR. Ukończyła, m.in.: Podyplomowe Studium Coachingowe - "The Art and Science of Coaching" prowadzone przez Erickson College z Vancouver oraz Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie, Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała dyplom magistra Psychologii.