Ewa Klimek

Psycholog, pedagog. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną. Pracuje z osobami dorosłymi. Przyjmuje w Poradni: Konstancin-Jeziorna.

Konsultacje psychologiczne - Terapia indywidualna - Osoby dorosłe

Posiada wykształcenie terapeutyczne w nurcie TSR zdobyte w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień). Obecnie jest  w trakcie certyfikowanego szkolenia w nurcie integratywnym w Studium Psychoterapii SPCh. Jeste absolwentką, a teraz asystentką warsztatów "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia"., którego celem jest wpsieranie innych w  integralnym rozwoju.  Ukończyła również TUS trening umiejętności społecznych.

W swojej pracy koncentruje się na wsparciu i wzmacnianiu zasobów.

Pracuje z osobami doświadczającymi:

  • kryzysów życiowych,
  • depresji i lęku,
  • trudności w obszarze w komunikacji interpersonalnej,
  • konfliktów osobistych i zawodowych.