Marzanna Jakoniuk

Psycholog, terapeutka TSR w certyfikacji. Rozpoczęła szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie terapii Gestalt. Pracuje z młodzieżą (16-18 lat), osobami dorosłymi, rodzinami. Przyjmuje w poradni: Konstancin-Jeziorna.

“Ważna jest dla mnie autentyczność oraz uważność na siebie i drugiego człowieka, które pomagają budować pozytywną relację. Widzę głęboki sens stosowania filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, w którym to terapeuta wspiera Klienta w zmierzaniu do preferowanej przyszłości, do życia bez problemu.”

Terapia indywidualna - Terapia rodzin - Konsultacje psychologiczne - Młodzież 16-18 lat - Dorośli

Pracuje z osobami:

  • przeżywającymi kryzysy, 
  • doświadczającymi depresji, lęku, problemów emocjonalnych, zagubienia, 
  • mającymi niskie poczucie wartości, 
  • borykającymi się z problemami w relacjach z innymi ludźmi.

Ukończyła:

  • psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie,
  • Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych w Laboratorium Psychoedukacji, 
  • studia podyplomowe Konflikty w Rodzinie i Mediacje Rodzinne na SWPS,
  • I i II stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 
  • roczny program rozwoju osobistego w Szkole Psychoterapii Gestalt, gdzie w ramach 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, dalej rozwija swoje umiejętności.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, Pogotowiu Psychologicznym oraz Antydepresyjnym Telefonie Zaufania Młodych Fundacji Itaka. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Pracuje pod stałą superwizją.

“W pracy terapeutycznej, wspólnie z Klientami, poszukuję składników ich potencjału aby odzyskiwali kontrolę, doświadczali sprawczości, przezwyciężali kryzys. Wierzę, że trudna sytuacja życiowa jest początkiem zmiany a każdy człowiek ma wystarczające zasoby i umiejętności żeby poradzić sobie z trudnościami. Ponieważ gotowe rozwiązania nie istnieją, zapraszam do wspólnych poszukiwań.”

Więcej na temat terapii Gestalt