Mediacje szkolne

Mediacje szkolne oferują skuteczne narzędzia do rozwiązywania sporów, kształtowania pozytywnego środowiska oraz wspierania harmonijnych relacji uczniów, nauczycieli i rodziców. Pomagają budować atmosferę szkoły sprzyjającą pełnemu rozwojowi uczniów.

Szkoła, obok rodziny, pełni kluczową rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Jej wpływ na sukcesy, porażki, oraz relacje z rówieśnikami stanowi istotny element socjalizacji i determinuje późniejszy start w dorosłość. Przeprowadzane postępowanie mediacyjne przynosi korzyści wszystkim stronom konfliktu.

  • Każda osoba szkolna może zgłosić spór do mediacji, co umożliwia szybkie i tanie rozwiązanie konfliktu w formie porozumienia, zatwierdzonego przez mediatora.
  • Strony mają bezpośredni wpływ na rezultat mediacji, z możliwością decydowania o zadośćuczynieniu, rekompensacie oraz ustaleniu dalszych reguł współżycia.
  • Mediacja zmienia konfrontacyjny charakter sporu na wspólną działalność mającą na celu rozwiązanie problemu.
  • Pomaga w odreagowaniu emocji, redukcji lęku, utrzymaniu wzajemnych relacji i kontynuacji współpracy.
  • Dzięki mediacji strony mogą utrzymać pozytywny wizerunek, unikając trudnej sytuacji.
  • Proces ten sprzyja obniżeniu negatywnych emocji, zrozumieniu potrzeb obu stron i redukcji obciążenia psychicznego poprzez otwarte wyrażanie uczuć i potrzeb.
  • Mediacje umożliwiają pojednanie stron, szczególnie w przypadku osób mających dla siebie znaczenie.