Socjoterapia

Socjoterapia skupia się na interakcjach społecznych i procesach grupowych. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży. Skutecznie wspiera leczenie zaburzeń lękowych, problemów z zachowaniem i trudności w nauce. Zajęcia te są także dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Oferujemy socjoterapię, formę terapii grupowej, która skupia się na interakcjach społecznych i procesach grupowych. Nasze zajęcia mają cele edukacyjne, rozwojowe i terapeutyczne. Dla dzieci i młodzieży obejmują zdobywanie wiedzy o normach społecznych, naukę radzenia sobie z emocjami, rozwijanie zdolności interpersonalnych i kreowanie pozytywnych mechanizmów myślowych. Cele rozwojowe dostosowujemy do wieku uczestników, koncentrując się na aktywności ruchowej, rozpoznawaniu i kontrolowaniu emocji oraz zaspokajaniu potrzeb wyższego rzędu u dorosłych. Zajęcia terapeutyczne obejmują rozwijanie nowych zdolności psychologicznych, eliminację negatywnych emocji i zwiększanie pewności siebie.

Nasza socjoterapia jest wszechstronna, skutecznie lecząc zaburzenia psychiczne, lękowe, problemy z zachowaniem czy trudności w nauce. Stosujemy ją w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym oferujemy zajęcia socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne, które rozwijają umiejętności społeczne, łagodzą negatywne wzorce zachowań oraz wspierają rozwój intelektualny i duchowy. Nasze programy socjoterapeutyczne, dostosowane do środowiska szkolnego, skupiają się na problemach adaptacyjnych, trudnościach w nauce, lęku przed kontaktami społecznymi, agresywnym zachowaniu, czy nadpobudliwości psychoruchowej.

Zakwalifikowanie na zajęcia grupowe poprzedza jednorazowa odpłatna konsultacja. Jej celem jest zebranie podstawowych informacji dotyczących potrzeb imotywacji dziecka oraz oczekiwań rodziców. Służy ona również ocenie, czy taka forma wsparcia będzie dla adekwatna i optymalna.