Sprawdź, jak możemy pomóc

Przeczytaj o tym, jakiego rodzaju wsparcie możesz u nas uzyskać. Poznaj nasze metody pracy i naszych specjalistów.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, rozwijamy się i szkolimy, poddajemy regularnej superwizji. Prowadzimy psychoterapię i terapię: psychodynamiczną, humanistyczną, poznawczo-behawioralną, integracyjną, skoncentrowaną na rozwiązaniach, gestalt oraz systemową.

Psychoterapia psychodynamiczna

Ten nurt opiera się na teoriach Sigmunda Freuda i jego uczniów. Koncentruje się na badaniu nieświadomych procesów myślowych i emocji, a także na wpływie wcześniejszych doświadczeń życiowych na obecne zachowanie. Psychoterapeuci pracują nad odkrywaniem ukrytych konfliktów i przeżyciami, które mogą kształtować obecne trudności.
Dla kogo jest psychoterapia psychodynamiczna?
Jest ona skierowana do osób, które chcą zgłębić swoją wewnętrzną psychologiczną dynamikę, zrozumieć swoje myśli, uczucia, pragnienia oraz reakcje emocjonalne, a także rozwiązać problemy wynikające z ich nieświadomych procesów psychicznych.
Ile trwa  psychoterapia psychodynamiczna?
Psychoterapia psychodynamiczna może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. 

Więcej na temat terapii psychodynamicznej

Terapię psychodynamiczną w Centrum Zmian prowadzi:


Terapia poznawczo- behawioralna

Koncentruje się na zmianie myśli i przekonań, które wpływają na emocje i zachowania. Terapeuci pomagają pacjentom identyfikować myśli mylące, negatywne lub destrukcyjne, a następnie pracować nad zastąpieniem ich bardziej pozytywnymi i konstruktywnymi przekonaniami. Skupiają się rónież na zmianie niepożądanych zachowań poprzez naukę nowych umiejętności i przekształcanie nawyków. Pomagają wprowadzić zmiany poprzez techniki takie jak wzmocnienie pozytywnego zachowania, warunkowanie klasyczne i techniki redukcji stresu.

Dla kogo jest terapia poznawczo-behawioralna?
Terapia poznawczo- behawioralna jest podejściem elastycznym i może być stosowana w leczeniu różnych problemów psychicznych i emocjonalnych, jak na przykład, depersja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, problemy interpersonalne.

Ile trwa  terapia poznawczo-behawioralna?
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może mieć różną długość i przebieg w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju problemu oraz postępu terapeutycznego. Ogólnie rzecz biorąc, CBT jest zazwyczaj stosunkowo krótkoterminową formą terapii, ale czas trwania może się różnić. 

Więcej na temat terapii poznawczo-behawioralnej

Terapię poznawczo-behawioralną w Centrum Zmian prowadzą:


Terapia humanistyczna

Terapia humanistyczna skupia się na rozwijaniu pełnego potencjału jednostki i zrozumieniu jej doświadczeń z perspektywy wewnętrznego świadectwa. Terapeuci pracują nad akceptacją, empatią i autentycznością w relacji terapeutycznej, a także nad rozwijaniem samoświadomości pacjenta. Kładzie nacisk na aspekty pozytywne i zdrowe jednostki, koncentrując się na rozwoju osobistym i dążeniu do autentycznego życia.

Dla kogo jest terapia humanistyczna?
Terapia humanistyczna może być szczególnie skutecznadla osób pragnących głębokiego zrozumienia siebie i swojego miejsca w świecie, poszukujących sensu zycia.

Ile trwa terapia humanistyczna?
Terapia humanistyczna może trwać od kilku sesji do kilku miesięcy, a nawet dłużej, w zależności od skomplikowania problemu i tempa postępów pacjenta.

Terapię humanistyczną w Centrum Zmian prowadzi:


Terapia Gestalt

Terapia Gestalt to nurt psychoterapeutyczny, który kładzie nacisk na tu i teraz oraz całościowe doświadczenie jednostki. Skupia się na uważnym zrozumieniu myśli, uczuć i zachowań w chwili obecnej, aby pomóc pacjentom zrozumieć ich wewnętrzne konflikty i blokady. Terapeuci Gestalt pracują nad uświadamianiem pacjentom nieświadomych wzorców zachowań, poprzez eksplorację gestów, emocji i ciała. To podejście zachęca do przeżywania i wyrażania uczuć, co pomaga w integracji aspektów życia emocjonalnego. Terapia Gestalt dąży do zwiększenia świadomości i odpowiedzialności za swoje działania, wspierając pacjentów w odnalezieniu sensu i akceptacji w relacji ze sobą i innymi.

Dla kogo jest terapia Gestalt?
Terapia gestalt jest odpowiednia dla różnych grup ludzi, zwłaszcza dla tych, którzy poszukują głębszego zrozumienia siebie, chcą rozwijać świadomość i zmieniać negatywne wzorce zachowań.

Ile trwa terapia Gestalt?
Czas trwania terapii gestalt może być różny, zwykle obejmuje kilka do kilkunastu sesji. Niektóre problemy mogą wymagać dłuższego procesu terapeutycznego. 

Więcej na temat terapii Gestalt

Terapię Gestalt w Centrum Zmian prowadzi:


Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Solution-Focused Brief Therapy) to nurt psychoterapeutyczny, który skupia się na identyfikowaniu i wzmocnianiu istniejących zasobów oraz znalezieniu szybkich, efektywnych rozwiązań dla problemów. Terapeuci kierują uwagę pacjentów na przyszłość i cele terapeutyczne, zamiast skupiać się na przeszłości i analizie problemów. Terapia ta wykorzystuje pytania, które pomagają pacjentom wyobrazić sobie pożądane zmiany i zidentyfikować konkretne kroki w kierunku tych celów. Celem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach jest osiągnięcie szybkich postępów, skupiając się na pozytywnych zmianach i możliwościach, które są dostępne już teraz.

Dla kogo jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Solution-Focused Brief Therapy) jest odpowiednia zwłaszcza dla tych, którzy szukają szybkich i efektywnych rozwiązań  swoich problemów. Polecana jest osobom, które pragną skoncentrować się na pozytywnych zmianach w przyszłości.

Ile trwa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?
Czas trwania Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach może być naprwdę krótki, obejmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu sesji. 

Więcej na temat Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach w Centrum Zmian prowadzą:


Terapia integracyjna

Terapia integracyjna to podejście psychoterapeutyczne, które łączy różne teorie i techniki z różnych nurtów terapeutycznych. Celem jest tworzenie spersonalizowanego i elastycznego podejścia, dopasowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapeuci integracyjni korzystają z różnych narzędzi, aby skutecznie pracować nad emocjami, myślami i zachowaniami pacjenta. To podejście uwzględnia różnorodność problemów i podejść, dając pacjentom szerszy wachlarz strategii, aby osiągnęli pozytywne zmiany.

Dla kogo jest terapia integracyjna?
Terapia integracyjna jest odpowiednia dla osób, które potrzebują spersonalizowanego podejścia, które łączy różnorodne techniki terapeutyczne, dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb i problemów. 

Ile trwa terapia integracyjna?
Długość trwania i sposób przebiegu terapii integracyjnej zależą od konkretnego przypadku i współpracy między terapeutą a pacjentem.

Terapię integracyjną w Centrum Zmian prowadzą:


Terapia systemowa

Terapia systemowa to podejście psychoterapeutyczne, które skupia się na badaniu relacji i wzajemnych oddziaływań między osobami w kontekście ich otoczenia społecznego. Koncentruje uwagę na systemach, w których jednostki funkcjonują, takich jak rodziny, grupy czy społeczeństwo. Terapia systemowa poszukuje zrozumienia, jak dynamiczne interakcje wpływają na problemy jednostki. Terapeuci systemowi pomagają odkrywać wzorce komunikacji, ról i hierarchii w relacjach oraz wspierają zmiany mające na celu poprawę funkcjonowania systemu. To podejście uwzględnia kontekst społeczny i kulturowy, co pozwala na holistyczne podejście do problemów i zmian.

Dla kogo jest terapia systemowa?
Terapia systemowa jest odpowiednia  dla tych, którzy pragną zrozumieć swoje relacje z innymi oraz wpływ swojego otoczenia na ich życie. Może być szczególnie skuteczne dla rodzin, par, grup, osób doświadczających problemów społecznych.

Ile trwa terapia systemowa?
Długość trwania i sposób przebiegu terapii będą dostosowane do konkretnej sytuacji i celów terapeutycznych. Zwykle obejmuje do kilkunastu sesji. Niektóre problemy mogą wymagać dłuższego procesu.

Terapię systemową w Centrum Zmian prowadzą: