Terapia ręki

Terapia ręki, dedykowana dzieciom i dorosłym, koncentruje się na poprawie kontroli ruchów kończyny górnej. Wskazania obejmują trudności z koordynacją, samoobsługą i grafomotoryką. Cele terapii, dostosowywane do potrzeb pacjenta, skupiają się na wzroście precyzji ruchów, sprawności manualnej i rozwijaniu koordynacji oko–ręka, przywracając efektywne posługiwanie się ręką.

Obraz Aline Ponce z PixabayTerapia ręki to kompleks indywidualnie dostosowanych i skoordynowanych działań oraz ćwiczeń, mających na celu usprawnienie mechanizmów kontrolujących ruchy kończyny górnej. Jej głównym celem jest poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, terapia ręki obejmuje również osoby dorosłe, które utraciły sprawność w posługiwaniu się ręką.

Wskazania do terapii ręki obejmują zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, znajdujące się w sytuacjach charakteryzujących się:

 • Trudnościami w planowaniu ruchowym.
 • Problemami z koordynacją pracy obu rąk.
 • Trudnościami w nauce samoobsługi, takimi jak ubieranie się czy zapinanie guzików.
 • Nieadekwatnym dostosowaniem siły i szybkości ruchów do wykonywanej czynności.
 • Zaburzeniami sprawności grafomotorycznej, wyrażającymi się brakiem chęci lub umiejętności wycinania, rysowania czy malowania, niestarannym pismem oraz brakiem przyjemności w nowych formach zajęć wymagających użycia rąk.
 • Trudnościami w trzymaniu kredek czy ołówka, charakteryzującymi się wypadaniem przedmiotów z dłoni lub przebijaniem kartki pod ich naciskiem.
 • Problemami z koncentracją.
 • Nieprawidłową postawą ciała.
 • Niechęcią do dotykania różnych faktur.
 • Zaburzeniami koordynacji oko–ręka.
 • Zbyt wolnym lub zbyt szybkim tempem wykonywania różnych czynności manualnych, prowadzącymi do niestaranności.

Cele terapii ręki są uzależnione od oczekiwań pacjenta, jego wartości oraz możliwości, wieku i indywidualnych predyspozycji, a także od stopnia systematyczności. Chociaż indywidualny program terapii ręki może różnić się w zależności od potrzeb, istnieje kilka wspólnych celów, takich jak:

 • Poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk.
 • Wzrost sprawności manualnej.
 • Interwencja w sprawność grafomotoryczną.
 • Wzmacnianie koncentracji.
 • Poprawa umiejętności chwytu.
 • Rozwijanie zdolności planowania ruchu.
 • Poprawa koordynacji oko–ręka.
 • Nauka przekraczania linii środka ciała.
 • Pobudzanie czucia powierzchownego i głębokiego.

W przypadku problemów neurologicznych i ortopedycznych, celem jest poprawa zakresu ruchomości w stawach oraz siły mięśniowej.