Trening Kontroli Złości

Trening Zastępowania Agresji-Kontroli Złości koncentruje się na rozwijaniu umiejętności emocjonalnych w sytuacjach trudnych. Terapeuta pomaga uczestnikom radzić sobie z emocjami, kontrolować agresję i osiągać samokontrolę, pomaga zwiększyć świadomość emocji i poczucie bezpieczeństwa.

Obraz Kris z PixabayPodczas sesji Treningu Zastępowania Agresji (Kontroli Złości), terapeuta skupia się na rozwijaniu kompetencji emocjonalnych w kontekście trudnych sytuacji. Wykorzystuje elementy psychologii behawioralno-poznawczej, treningu umiejętności społecznych oraz psychodramy.

Trening ma na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, przerażenie czy smutek. Uczestnicy zdobywają umiejętności dostosowywania się do sytuacji społecznych, kontrolowania i regulowania swoich emocji. Zajęcia skupiają się na rozwijaniu samokontroli emocjonalnej.

Korzyści z udziału w sesjach indywidualnych obejmują świadomość własnych emocji, umiejętność ich wyrażania, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, rozpoznawanie wyzwalaczy złości, identyfikację emocji u siebie i innych, naukę technik uspokajających oraz rozwijanie umiejętności panowania nad trudnymi emocjami.

Zakwalifikowanie na zajęcia grupowe poprzedza jednorazowa odpłatna konsultacja. Jej celem jest zebranie podstawowych informacji dotyczących potrzeb imotywacji dziecka oraz oczekiwań rodziców. Służy ona również ocenie, czy taka forma wsparcia będzie dla adekwatna i optymalna.