Trening umiejętności społecznych

cykl 10 spotkań (10x50 min) - 400 pln / dziecko

Zapraszamy na zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci, z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, nieśmiałych, z zespołem aspergera, z ADHD, 
cierpiących na zaburzenia lękowe, z trudnościami w przestrzeganiu norm i zasad.
W trakcie zajęć uczestnicy uczą się konkretnych umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych. Są to m.in:

  • współpraca w grupie
  • rozwiązywanie konfliktów
  • asertywność
  • skupianie uwagi na zadaniach
  • nazywanie i wyrażanie swoich potrzeb oraz emocji
  • wypowiadanie się oraz słuchanie innych
  • przestrzeganie zasad

Warsztaty będą odbywały się raz w tygodniu. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub kontakt telefoniczny.

Termin warsztatów - do ustalenia.