Trening Umiejętności Społecznych

Zapraszamy do kontaktu rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych.

Bezpłatne konsultacje dla rodziców

Planujemy uruchomienie grup dla dzieci w wieku 7, 8 oraz 10 i 11 lat. Spotkania będą się odbywać raz w tygodniu, przeznaczone są dla dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, są nieśmiałe, mają zaburzenia lękowe, trudności w przestrzeganiu norm i zasad lub też mają diagnozę ZA lub ADHD.
W trakcie zajęć rozwijane są umiejętności współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, przestrzegania zasad. Dzieci uczą się asertywności, budują swoją wiarę w siebie i własne możliwości. Uczą się nazywać i wyrażać emocje, słuchać innych oraz wyrażać własne myśli, oczekiwania, mówić o swoich potrzebach.

Zajęcia poprowadzi Anna Anuszewska

Prosimy o kontakt pod numerem tel. 574663302