Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS), znany także jako metoda Goldsteina, to terapeutyczne podejście skierowane na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i nastolatków. Przebiega w formie regularnych 50-minutowych zajęć grupowych, integrujących ćwiczenia, rozmowy, dyskusje i scenki.

Obraz Shaun Zeng z PixabayCelem TUS jest rozwijanie umiejętności kluczowych dla efektywnego interakcjonowania społecznego. Zajęcia odbywają się w małych, stałych grupach, co buduje poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności.

Trening Umiejętności Społecznych ma na celu poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, rozwinięcie umiejętności wykonawczych w sytuacjach społecznych, nabycie nowych doświadczeń społecznych, rozpoznawanie emocji oraz naukę radzenia sobie z napięciem. Wprowadza również elementy nauki współpracy, komunikacji, odporności na niepowodzenia i wiary w własne możliwości.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat, program adresuje się do osób borykających się z różnymi trudnościami społecznymi, takimi jak trudności w nawiązywaniu relacji, lęk społeczny, impulsywność, trudności w samoregulacji czy problemy z zasadami społecznymi.

Zajęcia rozpoczynają się od indywidualnej konsultacji, a następnie, w kontrolowanym środowisku, uczestnicy uczą się umiejętności społecznych, takich jak nawiązywanie relacji, współpraca, wyrażanie potrzeb i respektowanie granic innych. TUS jest skutecznym narzędziem dla tych, którzy doświadczają trudności w wymienionych obszarach społecznych.

Zapraszamy na zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci, z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, nieśmiałych, z zespołem aspergera, z ADHD, 
cierpiących na zaburzenia lękowe, z trudnościami w przestrzeganiu norm i zasad.
W trakcie zajęć uczestnicy uczą się konkretnych umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych. Są to m.in:

  • współpraca w grupie,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • asertywność,
  • skupianie uwagi na zadaniach,
  • nazywanie i wyrażanie swoich potrzeb oraz emocji,
  • wypowiadanie się oraz słuchanie innych,
  • przestrzeganie zasad.

Zakwalifikowanie na zajęcia grupowe poprzedza jednorazowa odpłatna konsultacja. Jej celem jest zebranie podstawowych informacji dotyczących potrzeb imotywacji dziecka oraz oczekiwań rodziców. Służy ona również ocenie, czy taka forma wsparcia będzie dla adekwatna i optymalna.